Home Actueel Boeren Noordoost-Twente werken samen in een groengashub

17 mei 2023

Boeren Noordoost-Twente werken samen in een groengashub

Achttien boeren uit Tubbergen en Twenterand gaan samen groen gas produceren. Elke varkens- en koeienhouder krijgt een eigen monomestvergister op het erf. Dat levert samen groen gas op voor 1.500 huishoudens.

Hoe werkt zo’n monomestvergister? ‘Mono’ betekent dat er enkel mest in de vergister gaat. De vergister wordt dagelijks gevuld met verse mest. De mest blijft zo’n veertig dagen gisten, met als resultaat biogas. Dat wordt op het erf van een van de boeren opgewaardeerd tot groen gas, dat van vergelijkbare kwaliteit is als aardgas. Het residu van monovergisting is digestaat, een goede meststof en kunstmestvervanger.

De productie van groen gas met mestvergisters heeft meerdere voordelen. Het levert groene energie op, namelijk groen gas. Het methaan (biogas) wordt opgevangen en levert zo ook een aanzienlijke reductie van het schadelijke broeikasgas op. Ook wordt de ammoniakuitstoot beperkt en is er minder kunstmest nodig (en dus minder stikstofproductie). Door de mest direct naar de vergister te brengen en geen andere biomassa te gebruiken, is er ook geen sprake van stankoverlast.

Subsidie mestvergisters

“Er is veel belangstelling voor kleinschalige mestvergisting op boerderijen,” vertelt gedeputeerde Tijs de Bree. “We hebben in alle regio’s in Overijssel biogashubs in de ontwikkelfase. Mooi, want mestvergisting kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de energietransitie. We moeten alle zeilen bijzetten om de energiedoelen te behalen en daarin speelt biomassa ook een rol: we hebben elektra uit zon en wind nodig, maar ook gas vraagt om een duurzaam alternatief.”

De provincie heeft daarom een subsidieregeling voor kleine mestvergisters in het leven geroepen. Boeren kunnen een investeringssubsidie van maximaal 100.000 euro aanvragen voor het aanpassen van de stalvloer voor dagverse mest in de mestvergister, de aanleg van een gasleiding en de aanleg van een nabewerkingsinstallatie voor vergiste mest. Kijk voor meer informatie op de website van het subsidieloket.

Groen gas in 2025

De achttien Twentse boeren hebben in ieder geval de nodige vergunningen en rijkssubsidie voor de kleine mestvergisters aangevraagd. Als alles volgens plan gaat, kunnen ze het eerste groene gas in 2025 leveren.

“Momenteel wordt minder dan 5% van de beschikbare mest vergist. Aangezien de transportbewegingen vaak sowieso nodig zijn voor het afvoeren van de mest, kan het maar beter gebruikt worden voor een duurzaam alternatief,” besluit Tijs de Bree. Volgens analisten van de Rabobank kan op termijn wel 50% van de mest in Nederland worden vergist.