Home Actueel Geïnteresseerd in Ruimte voor Energieopwekking?

2 juli 2021

Geïnteresseerd in Ruimte voor Energieopwekking?

Grijp je kans voor deze leuke stage-/afstudeerplek!

Voor grote opwekinstallaties, zoals windturbines en zonneparken, is ruimte nodig. Maar ook kleine boerderijvergisters die uit mest groen gas produceren, moeten mogelijk zijn en straks passen in het Omgevingsplan van een gemeente. Hoe kunnen we gemeenten helpen om ruimte te maken voor boerderijvergisting? Hoe zien standaard voorschriften en beleidsopties van gemeenten eruit?

Wat ga je doen?

Gemeenten in Overijssel hebben in het kader van de Warmte Transitie Visies en de Regionale Energiestrategie (RES) hun potentie aan groen gas in kaart gebracht. Het produceren van groen gas is nodig om de huizen en bedrijven in Overijssel in de toekomst op een duurzame manier te kunnen verwarmen, waarbij we de fossiele brandstof aardgas niet langer nodig hebben. De opwekking van groen gas zal voor een groot deel met kleine boerderijvergisters plaatsvinden. Want er is veel mest op boerderijen in Overijssel. Voor de bouw van kleine mestvergisters moet het bestemmingplan/omgevingsplan deze functie toelaten. Uit een eerste verkenning blijkt dat veel gemeenten nagenoeg niets daarover in het bestemmingsplan Buitengebied hebben geregeld (dan is de bouw niet zonder meer mogelijk), of zij stellen restricties aan de vergister. Een enkele gemeente heeft het beleid goed op orde en vertaald naar het bestemmingsplan, overeenkomstig wat de gemeente zelf wil toestaan in het buitengebied. De provincie Overijssel ondersteunt gemeenten bij hun opgave voor de warmtetransitie. Bij deze samenwerking zijn ook andere partijen betrokken, zoals netbeheerders.

 

Onder jouw leiding werk je in een kleine werkgroep van gemeenten, provincie en andere partners. Je ontwikkelt samen een beleidsplan als voorbeeld voor gemeenten om beleid op te stellen of aan te passen, zodat vestiging van boerderijvergisters onder voorwaarden makkelijker wordt. Het beleidsplan bevat handvaten en varianten om gemeenten te helpen hun ruimtelijk beleid op te stellen dan wel aan te passen. Daarin zijn ook opties voor beleidskeuzes opgenomen. Jij bent verantwoordelijk voor het resultaat dat gedragen wordt door de werkgroep leden, en presenteert dat aan de opdrachtgever en andere geïnteresseerde gemeenten. We zoeken een stagiair voor 8-36 uur per week, het aantal uur en de periode stemmen we met elkaar af.

Wat breng je mee?

Je bent een hbo of wo student. Je volgt een studie in de richting van ( of vergelijkbaar met) Ruimtelijke ordening met focus op milieu, Bestuurskunde, Bedrijfskunde met affiniteit tot hernieuwbare energieopwekking.

 

Wat bieden we jou?

Wij bieden een stagevergoeding van 300 euro per maand bij een 36- urige werkweek. Als je reiskosten maakt om van je woonadres naar je stageplek te reizen, kom je in aanmerking voor een reiskostenvergoeding. De provincie vergoedt de kosten volledig, berekend naar de kosten van openbaar vervoer tweede klasse. Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl.

 

Meer informatie om aan te melden vind je hier!