Home Actueel Praktisch overzicht van duurzame maatregelen bedrijven(terreinen)

9 december 2020

Praktisch overzicht van duurzame maatregelen bedrijven(terreinen)

Als ondernemer ben je volop bezig met de toekomst en de continuïteit van je bedrijf. Je investeert en innoveert om mee te kunnen in de duurzame economie van morgen. Ben jij op de hoogte van alle mogelijkheden om te verduurzamen?

Duurzaamheid is win-win
Duurzaamheid is een belangrijke pijler bij het toekomstbestendig maken en kwalitatief verbeteren van bedrijven en bedrijventerreinen. Investeren in duurzaamheid is daarmee een win-win voor ondernemers en onze maatschappij. In de praktijk blijkt dat investeringen in duurzaamheid meerwaarde kunnen opleveren voor zowel ondernemers als werknemers. Veel ondernemers zien verduurzaming van hun bedrijf of bedrijventerrein daarom als een mooi perspectief. Het is echter vaak nog onduidelijk hoe verduurzaming er in de praktijk uitziet.

Handreiking met praktische informatie
VNO-NCW Midden, MKB Nederland Midden en de provincie Overijssel hebben een handreiking gemaakt voor bestaande en nieuwe gebouwen. In de handreikingen is inzichtelijk gemaakt welke praktische maatregelen je kunt treffen aan je bedrijfspand, op je eigen kavel of op het bedrijventerrein. Ook wordt informatie gegeven over hoe je het beste kunt aansluiten op logische investeringsmomenten om meerkosten te beperken.

Handreiking voor bestaande gebouwen en terreinen

Handreiking voor nieuwe gebouwen en terreinen

Kantoorgebouw verduurzamen?
Speciaal voor eigenaren en gebruikers van kantoorgebouwen hebben we een toolbox ontwikkeld waarmee je aan de slag kan om je kantoorgebouw te verduurzamen. Is dit interessant voor je? Lees hier meer.