Home Kennisplein Saxion onderzocht en geeft tips: Zo zet je een smart energyhub op

9 september 2022

Saxion onderzocht en geeft tips: Zo zet je een smart energyhub op

Het stappenplan en de hier gepresenteerde tips komen voort uit eerder onderzoek van Hogeschool Saxion. Bekijk hier betreffende onderzoeksrapporten van Saxion.

Het rapport ‘De Investering Loont‘ bouwt voort op eerder onderzoek van Hogeschool Saxion gedaan door onderzoekers John van den Hof en Goos Lier. Deze Overijsselse onderwijsinstelling presenteert in dit rapport een model waarmee gemeenten, ondernemers, netbeheerders en andere betrokken partijen aan de slag kunnen bij het opzetten van een smart energyhub. De Overijsselse onderzoekers wijzen de lokale overheid als een onmisbare partner bij het opzetten van dit soort initiatieven. Deze en andere bevindingen presenteren we hier kort en krachtig in de vorm van 6 tips. De volledige onderzoeken zijn onderaan deze pagina in pdf als download beschikbaar.

1- Maak gemeente voortrekker

Als gemeenten de leiding nemen bij het opzetten van energiehubs op bedrijventerreinen, wordt voorkomen dat deelnemers zoals ondernemers en netbeheerders niet verder kijken dan hun eigen belangen en wensen. Hier ligt een kans voor overheden om dat proces te begeleiden. Houd scherpe focus op investeringsbereidheid en verdeel de rollen regisseren, aanjagen, verbinden en ontzorgen”, aldus Researcher Smart Transition Tom Vleerbos van Saxion.

2- Werk flexibel samen

Het door Saxion uitgewerkte stappenplan helpt daarbij. In dit model wordt flexibel gewerkt en is gebaseerd op vraaggericht werken. Dit betekent dat deelnemers samen mogelijkheden verkennen, maar tussentijds blijven evalueren of de gekozen weg daadwerkelijk de juiste is. Er zijn dus verschillende stappen in het stappenplan, maar het is geen vastgelegd pad. Zo blijf je flexibel en voorkom je tunnelvisie. “Het proces is geen van kop naar staart verhaal maar een doorgaand proces”, aldus Vleerbos.

'Weet wat je doet als een plan niet werkt'

Tom Vleerbos, Researcher Smart Transition van Saxion.

3- Bespreek exit-strategie

Deelnemers kunnen altijd een stap terugzetten om andere, nieuw ontdekte mogelijkheden te verkennen. Of zelfs stoppen als nodig. Het rapport wijst daarom ook op het belang van een goede exit-strategie. “Zorg dat je weet wat je doet als blijkt dat een plan niet werkt. En maak daar vooraf ook afspraken over”, aldus Vleerbos.

4- Benoem belangen

Om de juiste beslissingen te nemen, is het volgens Vleerbos belangrijk dat alle belangen op tafel liggen: “Zorg dat iedereen weet wat er speelt. Ken elkaars belangen. Maak voor iedereen duidelijk welke wensen en eisen bestaan”. Om die belangen inzichtelijk te maken, is een gemeente een handige procesbegeleider: “De gemeente heeft vaak geen directe belangen en kan daarom onafhankelijk het proces leiden”.

5- Leer van elkaar

Het rapport ‘De Investering Loont’ kwam mede tot stand dankzij de inzet van de Smart Solution Semester groep. Het stappenplan is onderdeel van deze studie. ‘De investering loont’ staat onder leiding van onderzoekers John van den Hof en Goos Lier van Saxxion. Vleerbos prijst eveneens het werk van de studenten: “Zij hebben flink onderzoekswerk verricht”. Zij interviewden ondernemers en gemeenten, bezochten seminars en keken mee bij het opzetten van een energyhub bij Bedrijventerrein A1 in Deventer.

6- Benut bestaande kennis

Volgens Vleerbos is veel kennis beschikbaar over procesontwerpen, onder andere voor het opzetten van smart energyhubs, maar wordt deze nog te weinig gedeeld: “Het zou goed zijn als meer inzichten worden uitgewisseld. Ons model helpt daarbij.”

Onderzoeken van Saxion

Het stappenplan en de hier gepresenteerde tips komen voort uit eerder onderzoek van Hogeschool Saxion. Bekijk hier betreffende onderzoeksrapporten van Saxion.

Rapport met stappenplan: De Investering Loont

Onderzoeken van J. Van den Hof en G. Lier:   Basisrapport De Investering Loont  en  Rapport Smart grid op bedrijventerreinen

Onderzoek in opdracht van NEO: Vraagsturing in de elektriciteitssector motivatie voor bewoners