Home Actueel Overdag opwekken en ‘s avonds gebruiken

27 juli 2020

Overdag opwekken en ‘s avonds gebruiken

Overijssels Erfgoed met technieken van de toekomst

In Almelo werkt Ter Steege Bouw Vastgoed aan de herontwikkeling van Het Indië-terrein. Circulair bouwen wordt daarbij gecombineerd met de meest vooruitstrevende techniek voor de levering en opslag van elektriciteit. De Weverij is een onderdeel van het terrein, dat als erfgoed is bestempeld. Dat betekent, dat onder meer de vorm van de gevel wordt bewaard en dat de oude materialen worden hergebruikt. Maar tegelijkertijd wordt er gekeken naar een duurzame vorm van zowel energieopwekking als -opslag. Zo combineren ze het bewaren van het erfgoed van het verleden met het toepassen van de technieken van de toekomst.

Voor renovatie- en nieuwbouwprojecten zie je dat er vaak gebruik wordt gemaakt van zonnepanelen om te kunnen voldoen aan de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Salderen van teveel opgewekte stroom kan nu nog, maar vanaf 2023 wordt die mogelijkheid afgebouwd, tot het in 2030 niet meer kan. Bovendien is er door de grote toename van PV-panelen zo nu en dan “filevorming” op het elektriciteitsnet. Netverzwaring lijkt dan de oplossing. Maar dat is duur en ook niet zomaar gerealiseerd.

Samenwerking

Voor een serie woningen in het plan de Weverij onderzoekt Ter Steege Bouw Vastgoed in samenwerking met verschillende partijen, waaronder de netbeheerder en de batterijfabrikant, de mogelijkheden om door middel van een flow-batterij een bufferfunctie van elektriciteit voor een aantal woningen tegelijk te verzorgen. De Vanadium Flow Batterij is, volgens Ter Stege Bouw Vastgoed en haar partners, uitermate goed geschikt voor dit plan. Tot nu toe is dit type steeds toegepast voor utiliteitsprojecten. De Weverij is het eerste woningbouwproject waar van deze techniek gebruik gemaakt gaat worden. Hiermee gaan de samenwerkende partners leren hoe deze unieke wijze van opslag en hergebruik breder ingezet kan worden voor woningen. Op dit moment gaat de bouw door onder voorbehoud. De toepassing van de systemen is afhankelijk of er DEI+ subsidie wordt toegekend. Hierover is begin oktober hopelijk meer duidelijkheid.

 

Energiemanagement

Dat er dan ook een slim energiemanagementsysteem nodig zal zijn, ligt voor de hand. Bij het pilotproject van De Weverij ontwikkelt Universiteit Twente het energiemanagementsysteem en houdt dit bij ingebruikname in de gaten door te monitoren. De universiteit kijkt ook naar het gebruik van de nieuwe systemen en onderzoekt hoe de bewoners nog beter geïnformeerd kunnen worden.