Home Actueel Blog #2 File op de Route du Soleil

7 juli 2020

Blog #2 File op de Route du Soleil

Door Dirk Jan Masselink, clusterleider Hernieuwbare Energieopwekking en Netschaarste

Nieuwe Energie Overijssel zet in op de versnelling van het aandeel hernieuwbare energieopwekking. Een uitdagende puzzel waarbij we voor elektriciteit van centrale fossiele productie toewerken naar een decentrale duurzame en hernieuwbare energievoorziening in Overijssel. Een cruciale schakel in ons elektriciteitsnet, waarmee we de opgewekte stroom ook daadwerkelijk transporteren naar die plekken waar het gebruikt wordt. In analogie met ons wegennet zullen we gezamenlijk files moeten voorkomen.

Route du Soleil

In de concept-RESsen laten zowel West Overijssel als Twente zien dat ze primair inzetten op de opwek van elektriciteit uit zon en wind. Met name opwekking uit zon vraagt een andere blik op ons elektriciteitsnet. In tegenstelling tot fossiele centrales, is zonne-energie sterk fluctuerend en piekerig. De hoogste pieken, op erg zonnige dagen, treden slechts een handvol keren per jaar op. Dat betekent dat de capaciteit van het elektriciteitsnet gedurende de rest van het jaar niet volledig wordt gebruikt.
Om de transitie betaalbaar te houden, zullen we het net dan ook slimmer en efficiënt moeten gaan gebruiken. Om de vergelijking te trekken met ons wegennet: laten we voorkomen dat we 10-baans snelwegen aanleggen in gebieden waarbij 5 banen alleen in de spits wordt gebruikt.

Rekeningrijden en Carpoolen

Er bestaan al verschillende oplossingsrichtingen om het elektriciteitsnet slimmer en efficiënter te gebruiken. Denk aan een vorm van rekeningrijden, waarmee gebruikers van het net de juiste prikkels krijgen om buiten de piekmomenten te leveren of juist in de spits te gaan verbruiken: carpoolen, op momenten dat de zon schijnt. Samen met producenten van zonne-energie wordt door netbeheerders gekeken hoe door het dimmen van zonneparken, meer zonne-energie kan worden aangesloten. Ook vanuit Nieuwe Energie Overijssel stimuleren we slimmer gebruik van het elektriciteitsnet door o.a. opslag en komen we graag in contact met initiatieven die hierbij helpen.

Openbaar vervoer

Als er file staat op de snelweg, kunnen we er natuurlijk ook voor kiezen om de trein te nemen. Waar het openbaar vervoer een alternatief is voor de auto, zetten we voor energie in op alternatieven voor elektronen. Denk aan het omzetten naar waterstof en warmte, welke tevens kunnen dienen als seizoensopslag. Lange termijn opslag en slimme import zullen een cruciale schakel blijven, als we ook op momenten dat de zon niet schijnt onze huizen willen verwarmen. Uiteindelijk werken we toe naar een geïntegreerd energiesysteem, dat we zo moeten inrichten zodat het voor iedereen duidelijk is of en wanneer hij/zij kan kiezen tussen de trein en de auto.

Zonnige toekomst

Gelukkig wordt er ondertussen op verschillende niveaus gewerkt en gerekend en een toekomstbesteding energiesysteem. Zo worden plannen van de RES doorgerekend op haalbaarheid, kijken de netbeheerders naar uitbreiding van het net en wordt op basis van praktijkervaring nu al gekeken of we toch niet al meer opwek kunnen toelaten. De vluchtstrook zal daarbij worden ingezet. Recent heeft Enexis laten weten door verdere optimalisatie extra ruimte op het net te kunnen creëren. Tot slot een oproep aan iedereen om ook zelf na te gaan hoe en wanneer je zelf de weg op gaat of toch besluit de trein te nemen. Ook de komende week naar het zonnige zuiden of dichterbij huis. Fijne vakantie!

Dirk Jan Masselink

Dirk Jan Masselink is co-founder van Repowerd en sinds 2019 Clusterleider Hernieuwbare Energieopwekking en netschaarste binnen Nieuwe Energie Overijssel.

Email: dj.masselink@overijssel.nl

Mobiel: 06-12035082