Home Ondersteuning

Ondersteuning voor

Als ondernemer wil je graag je energiekosten onder controle houden en verlagen. Of je hebt doelen gesteld om je CO2-footprint naar beneden bij te stellen. Maar waar moet je beginnen?

Nieuwe Energie Overijssel kan je op allerlei manieren helpen bij de realisatie van jouw energiestrategie en je duurzame ideeën. Met onafhankelijke adviseurs en gespecialiseerde teams. Door informatie en kennis te leveren, ondersteuning te bieden of je te helpen bij het aanvragen van subsidies en financieringen. Op deze pagina vind je een overzicht.

Ondernemers

Zonnepanelen op je bedrijfsdak – Voor hulp bij de realisatie
Steeds meer ondernemers besluiten om zonnepanelen op hun bedrijfsdak te leggen. Best logisch, want op deze manier produceer je groene stroom die je in kunt zetten bij jouw bedrijfsprocessen. Hierdoor bespaar je geld op jouw energierekening én verminder je de CO2-uitstoot. Wil jij ook zonnepanelen op het dak van jouw bedrijf, maar weet je niet hoe je dit moet aanpakken? Kijk dan eens op de webpagina Iederdakeenzonnedak van Nieuwe Energie Overijssel. Hier vind je onder meer veel gestelde vragen, voorbeeldberekeningen, een stappenplan, blauwdrukken en diverse financieringsopties.

Solar parking – Voor hulp bij de realisatie van zonnepanelen op jouw parkeerterrein
Bij het plaatsen van zonnepanelen denk je waarschijnlijk aan daken en weilanden. Het is echter ook mogelijk om zonnepanelen op jouw parkeerterrein te plaatsen door een carport te bouwen waarop de zonnepanelen worden gelegd. Met ‘solar parking’ benut je de schaarse buitenruimte voor zowel het parkeren van auto’s als voor energieopwekking en eventueel het duurzaam opladen van elektrische auto’s. Bij de realisatie van een solar carport komen veel vragen op je af. Is elk parkeerterrein geschikt? Welke stappen moet je ondernemen om een solar carport te bouwen? En wat kost een solar carport eigenlijk? Op deze pagina van Nieuwe Energie Overijssel lees je hoe je van initiatief naar realisatie kunt komen. Compleet met een stappenplan, een potentiestudie, een businesscase en veel gestelde vragen.

De Meetkoffer – Voor inzicht in het energieverbruik binnen jouw bedrijfsproces
Wil je besparen op het energieverbruik binnen jouw bedrijfsproces, maar weet je niet op welke onderdelen dit mogelijk is? Provincie Overijssel geeft grootverbruikers van elektriciteit de mogelijkheid om een half jaar een meetkoffer in bruikleen te nemen. Deze meetkoffer wordt in een verdeelkast geplaatst en registreert daar het energieverbruik van de verschillende onderdelen van jouw bedrijfsproces. Zo krijg je als ondernemer een gedetailleerd inzicht in je energieverbruik en in de onderdelen waar je energie kunt besparen. De verzamelde data zijn door jou in te zien en worden ook bekeken door een adviseur. Hij/zij gaat met je in gesprek over de wijze waarop je de data moet interpreteren en welke maatregelen je kunt nemen om minder energie te verbruiken.

De Sprintsessies – Voor hulp bij de realisatie van een duurzaam bedrijventerrein
De energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven is een grote opgave die veel vraagt van onder andere bedrijven, gemeenten en netbeheerders. Bedrijventerreinen zijn bij uitstek geschikt om die transitie gezamenlijk op te pakken. Op bedrijventerreinen heb je immers een grote verscheidenheid aan bedrijven die een geografische binding hebben: het zijn je buren. Nieuwe Energie Overijssel organiseert Sprintsessies waar lokale stakeholders een kickstart kunnen geven aan de collectieve verduurzaming van hun bedrijventerrein. Hoe? Door de huidige situatie op het bedrijventerrein te bepalen, eventuele belemmeringen in beeld te brengen en samen mogelijke oplossingen te bedenken. Vervolgens kunnen geïnteresseerde stakeholders de meest kansrijke ideeën verder uitwerken.

Laadconsulenten en logistiek makelaars – Voor hulp bij de realisatie van efficiënt en duurzaam goederenvervoer
Het aantal elektrische voertuigen in Overijssel neemt, mede door de invoering van zero-emissiezones, snel toe. Daarom willen gemeenten, netbeheerders, bedrijven en de provincie Overijssel samenwerken aan een slim, dekkend en betrouwbaar laadnetwerk dat meegroeit met het aantal elektrische voertuigen. Elke gemeente in Overijssel heeft een laadconsulent die de betreffende gemeente en de daar gevestigde ondernemers ondersteunt met kennis en expertise op dit gebied. Daarnaast kan een logistiek makelaar samen met jou kijken wat de mogelijkheden zijn om over te stappen naar elektrisch vrachtvervoer.

Ontzorgingsprogramma MKB
Als ondernemer werk je iedere dag aan de doelstellingen van je bedrijf. Verduurzamen en energie besparen staan misschien niet bovenaan je to-do-lijstje, maar door hier aandacht aan te besteden kun je op een relatief makkelijke en snelle manier je kosten verlagen. En bijdragen aan een beter klimaat! Wil je jouw bedrijfsproces en/of -pand verduurzamen, maar weet je niet waar je moet beginnen? Of kun je hierbij wel wat hulp gebruiken? Het Ontzorgingsprogramma MKB helpt ondernemers met maximaal 50 fte’s met het nemen van de juiste stappen: van advies over de mogelijke maatregelen op basis van een energiescan en de financieringsmogelijkheden tot het beoordelen van offertes. Zo gauw het ontzorgingsprogramma van start gaat, plaatsen we hier de link naar de landingspagina.

Gemeenten

Het Supportteam Nieuwe Energie Overijssel – Voor ondersteuning bij energie-innovaties
Naast uitdagingen biedt de energietransitie zeker ook kansen voor ondernemers. Door te pionieren en te innoveren kun je namelijk helpen de energietransitie te versnellen. Heb je een idee voor een energie-innovatie en vraag je je af hoe je dit idee kunt vermarkten en financieren? Dan denkt het Supportteam Energie-innovatie graag met je mee. Het maakt niet uit of je in de brainstormfase zit of al een tastbaar product hebt. Het Supportteam kan je idee eerlijk beoordelen en je verder helpen met de uitdagingen rondom de realisatie.

Het Kennisloket – Voor antwoorden op jouw energietransitie-vragen
De snelle ontwikkelingen in de energietransitie zorgen ervaar dat relevante kennis essentieel is om een degelijke energiestrategie te bepalen en weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. Het Kennisloket van Nieuwe Energie Overijssel is dé plek waar je laagdrempelig terecht kunt met jouw energietransitie-vragen.
Experts van kennisinstellingen als Hogeschool Saxion, Hogeschool Windesheim en Universiteit Twente bespreken jouw vraag en helpen je bij het vinden van de nodige kennis of het opzetten van onderzoek. Heb je je technische, sociaal-maatschappelijke, juridische, economische of politiek-bestuurlijke vraag nog niet volledig duidelijk? Geen probleem, het Kennisloket ondersteunt je graag bij het verscherpen ervan.

Subsidies en financieringen

Subsidie voor energiebesparende maatregelen
Heb jij een BV, een NV, een maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of een eenmanszaak? Dan kun je een subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen die je hebt laten uitvoeren én voor energieonderzoek dat je in de afgelopen drie jaar hebt laten uitvoeren. Meer informatie over deze subsidie vind je hier.

Subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek omtrent een energie-innovatie
Heb jij een BV, een NV, een maatschap, een vennootschap onder firma, een eenmanszaak of ben je ZZP’er? Dan kun je een subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek op het gebied van energie-innovatie in de provincie Overijssel. Deze energie-innovatie moet betrekking hebben op energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie. Meer informatie over deze subsidie vind je hier.

Energiefonds Overijssel – Voor financiering van grote investeringen in energiebesparing en -opwekking
Samen met de in Overijssel gevestigde ondernemers werkt Energiefonds Overijssel aan een klimaatbestendig en CO2-neutraal Overijssel in 2050. Hoe? Door jouw duurzame energiestrategie door middel van leningen, garanties, participaties of een combinatie van deze instrumenten tot uitvoering te brengen. Meer informatie over Energiefonds Overijssel vind je hier.

De MKB Duurzaamheidslening – Voor investeringen in duurzame oplossingen in je bedrijf
Ben je MKB-ondernemer en wil je investeren in duurzame oplossingen binnen je bedrijf waarmee je de energiekosten kunt verlagen? Dat is mogelijk met de MKB Duurzaamheidslening. Deze lening bedraagt maximaal €50.000,- waarmee je kunt investeren in energie-opwekkende systemen, energiebesparende maatregelen of het reduceren van het gebruik van fossiele energiebronnen. Je betaalt maandelijks een vast bedrag voor rente en aflossing en de gemiddelde looptijd is 5 jaar. Meer informatie over de MKB Duurzaamheidslening vind je hier.

Inspiratie

Lunchen met Nieuwe Energie – Voor inspiratie en ondersteuning bij de energietransitie
Op iedere tweede woensdag van de maand organiseert het team van Nieuwe Energie Overijssel ‘Lunchen met Nieuwe Energie’. Tijdens deze inspirerende digitale lunch van een uur laten we een expert uit ons vakgebied aan het woord. Zo verbinden we bedrijven, instellingen en kennis met elkaar op verschillende actuele thema’s en dragen we eraan bij dat de energietransitie sneller en beter plaatsvindt. Wil jij je aanmelden voor de volgende lunchsessie? Dat kan via deze link.