Home Actueel Kansen voor Aquathermie stimuleren

11 november 2020

Kansen voor Aquathermie stimuleren

Ondersteuning bij kennisvraag Aquathermie

Met de werkgroep ‘Energie uit water’ wordt binnen Nieuwe Energie Overijssel samengewerkt aan de kansen en het realiseren van verschillende vormen van energie uit water. Waar gewenst wordt kennisuitwisseling gefaciliteerd tussen projecten onderling of via kennisplatformen zoals het Netwerk Aqua Thermie(NAT).

 

Projecten ondersteunen

Vanuit de werkgroep kan ondersteuning geboden worden aan projecten die een duwtje in de rug nodig hebben. Deze hulp kan zijn op technisch, organisatorisch of juridisch vlak, maar kan ook helpen in bv het organiseren van de juiste samenwerking die nodig is om een project verder te helpen.

 

Externe inhuur

Gemeenten met een hulpvraag kunnen gebruik maken van de beschikbare middelen voor externe inhuur. Binnen dit aanbod is ruimte voor maximaal 8 projecten (circa 50 advies uren per aanvraag).
Aanvraag
Met dit formulier kan er een aanvraag ingediend worden waar de volgende eisen aan gesteld worden:
• Korte onderbouwing noodzaak en aanvraag
• Status van het project (scan/verkenning/nader uitwerking)
• Verwacht resultaat (aantal woningen/kantoren e.d)
• Concrete formulering hulpvraag
• Bijdrage onderzoek aan vergoten realisatiekans

Aanvraag is basis voor gesprek met de werkgroep voor opdracht adviesaanvraag. Waar mogelijk bundelen we de  adviesaanvragen.

 

Proces

De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van aanmelding. De einddatum voor aanmelding is 15 december 2020. De periode van uitvoering vindt plaats tussen 15 november 2020 en 1 april 2021. Aanmelden kan door op onderstaande afbeelding te klikken.

Informatie

Indien er verder nog vragen zijn, kun je contact opnemen met Jan Hermen Kat, voorzitter van de werkgroep Energie uit water via j.kat@vechtstromen.nl