Home Actueel Leerlingen Pius X College aan de slag met verduurzamen van hun school

27 mei 2021

Leerlingen Pius X College aan de slag met verduurzamen van hun school

Leerlingen uit HAVO/VWO 4 van het Pius X College doen mee aan het educatieve project Adviseurs van de Toekomst. Komende weken gaan zij aan de slag met een advies over hoe zij de verbouwing van hun schoolkunnen aangrijpen om het pand aan de Cesar Franckstraat te verduurzamen. Wethouder Eugène van Mierlo van Duurzaamheid had onlangs een digitale afspraak met de leerlingenadviesbureaus. Hij kijkt uit naar de creatieve resultaten, die de leerlingen eind juni zullen presenteren.

De Aalderinkshoek-locatie van het Pius X College staat de komende jaren in de steigers vanwege een grote verbouwing. Het bijna 50 jaar oude schoolgebouw wordt aangepast aan het huidige onderwijs. De Aalderinkshoek is één van de eerste wijken in Almelo die aardgasvrij wordt. Duurzaamheid is om die reden een belangrijk thema in de wijk. Wethouder Van Mierlo: “De verbouwing van de school is een ideaal moment om het gebouw meteen aan te passen aan de huidige duurzaamheidsnormen. Als gemeente zijn we heel benieuwd naar creatieve ideeën van leerlingen over hoe ze de verbouwing van de school kunnen aangrijpen bij de overgang naar aardgasvrij én om het pand duurzamer te maken. Op die manier kan deze verbouwing bovendien een inspirerend voorbeeld zijn voor de hele wijk.”

Leerlingen vormen adviesbureau
Bij het educatieve project Adviseurs van de Toekomst van Natuur en Milieu Overijssel vormen groepjes leerlingen een eigen adviesbureau. In een digitale sessie op donderdag 20 mei deed wethouder Eugène van Mierlo de officiële aftrap van dit project. Daarbij overhandigde hij online de opdracht aan de spiksplinternieuwe leerling-directeur en andere medewerkers. Van Mierlo kijkt uit naar de ideeën van de leerlingen. “Duurzaamheid is een heel breed thema. Dat gaat niet alleen over meer groen en bijvoorbeeld besparen en opwekken van energie, maar ook over gedrag. Ik kijk uit naar hoe jongeren kansen pakken om van hun school een inspirerende plek te maken die weer jaren meekan én tegelijk energieneutraal is.”

Leerlingen nemen de opdracht officieel in ontvangst en tekenen de opdrachtbrief

 

Om een goed advies op te kunnen stellen, gaan de leerlingen zich verdiepen in het huidige energieverbruik van hun school en hoe je energietransitie kunt aangrijpen om ook op andere vlakken te verduurzamen. Het leerlingenadviesbureau Clean Energy: Bureau NLT Bouwkunde presenteert het advies over een paar weken aan de gemeente Almelo en de partners van de alliantie Nieuwe Energie Overijssel.

Nieuwe Energie Overijssel
In 2050 is Overijssel energieneutraal. Dat is de missie de alliantie Nieuwe Energie Overijssel. Een ambitieuze doelstelling die alleen maar gehaald kan worden door slim samen te werken met overheden, innovatieve ondernemers en duurzame koplopers! Nieuwe Energie Overijssel wil ook graag jongeren betrekken bij de transitie richting een energieneutraal Overijssel, onder andere via het educatieve project Adviseurs van de Toekomst.

Adviseurs van de Toekomst
De frisse blik en creativiteit van jongeren kunnen professionals helpen met verrassende ideeën en nieuwe inzichten! Het educatieve project Adviseurs van de Toekomst van Natuur en Milieu Overijssel koppelt het onderwijs aan overheden, bedrijven en organisaties rondom actuele duurzaamheidvraagstukken en beleidsprogramma’s. Leerlingen en studenten uit het voortgezet onderwijs en MBO gaan als adviesbureau aan de slag met een echte opdracht bij een echte opdrachtgever. Adviseurs van de Toekomst draait sinds 2012 in Overijssel en er hebben al ruim 200 klassen aan deelgenomen.