Home Actueel Groen licht voor mestverwaardingsinstallatie Zenderen

28 oktober 2020

Groen licht voor mestverwaardingsinstallatie Zenderen

Alle seinen staan op groen

Vanmorgen heeft de Raad van State zich positief uitgesproken over de bouw van de mestverwaardingsinstallatie op Elhorst-Voedbelt in Zenderen. Dat betekent dat de bouw naar verwachting begin 2021 zal starten en de mestverwaardingsinstallatie in het voorjaar van 2022 operationeel zal zijn.

 

“Wij zijn zeer verheugd met deze uitspraak omdat het de daadwerkelijke realisatie van de installatie, na jaren van voorbereidingen en intensieve samenwerkingen, mogelijk maakt. Alle seinen staan op groen”, aldus algemeen directeur Marc Kapteijn.

 

100% kringlooplandbouw

Met deze installatie kan 250.000 m3 mest verwerkt worden, een groot deel van het regionale mestoverschot. Hiermee wordt groen gas voor 3.000 huishoudens geproduceerd en worden schaarse grondstoffen teruggewonnen: 100% kringlooplandbouw dus. Dit is een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van de regio!

 

Twence: duurzame partner voor grondstoffen en energie

In onze samenleving produceren we veel afval. Afval waar we bij Twence iets mee kunnen. Wij zijn namelijk een afvalverwerker met een duurzame missie: al het afval en biomassa willen wij opnieuw de kringloop in brengen door er waardevolle grondstoffen en energie van te maken. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan een circulaire economie en een duurzame samenleving. Mest is één van de biomassastromen die we kunnen verwerken. Door de verwerking wordt een betrouwbare en langdurige oplossing geboden aan varkenshouders in de regio.