Home Actueel Energiefabriek bijna gereed

24 juli 2020

Energiefabriek bijna gereed

In Hengelo wordt met slib uit afvalwater energie geproduceerd

In Hengelo staat een waterzuivering die niet alleen uw afvalwater zuivert, maar bij dat proces ook nog energie uit slib weet te produceren. Niet alleen voor de waterzuivering zelf, maar ook voor 3500 huishoudens. Deze installatie van waterschap Vechtstromen heeft de naam ‘De Energiefabriek’ gekregen.

Als de Energiefabriek helemaal gereed is, wordt hier zoveel stroom opgewekt dat de zuivering in Hengelo geheel energieneutraal kan draaien. Daarnaast wordt er ook nog eens stroom aan het elektriciteitsnet geleverd, goed voor 3500 huishoudens. Omdat op een innovatieve wijze het slib voorgekookt wordt in de TDH (Thermische Druk Hydrolyse), ook wel de snelkookpan genoemd, en  wordt vergist in de slibgistingstanks, wordt alle energie uit het slib gehaald. Zo blijft er minder restslib over. Dit levert allen al een besparing op van zo’n 500 vrachtwagens per jaar.

Oplevering

Eind 2020 moet de Energiefabriek klaar zijn. Dan wordt er jaarlijks 16 miljoen kWh elektriciteit geproduceerd. 6 miljoen kWh voor het zuiveren van afvalwater en de overige 10 miljoen kWh voor het Hengelose elektriciteitsnet.

De eindfase is een mijlpaal in het gehele bouwproces. Waterschap Vechtstromen is partner in het cluster ‘Hernieuwbare Energie Opwekking’ van Nieuwe Energie Overijssel. Zij heeft met een informatieve video in beeld gebracht hoe ver men nu is met de installatie, waarbij met name ingezoomd wordt op de inbedrijfstelling van vijf onderdelen. Projectleider Hugo Borger en zuiveringsbeheerder Gerrit ten Damme vertellen over het werk dat wordt uitgevoerd en alle uitdagingen die daarbij komen kijken.

Meer informatie over de Energiefabriek is hier te vinden.