Home Zoeken rijk

Totaal aantal gevonden zoekresultaten: 448

De dialoog aangaan, de belangrijkste voorwaarde voor medewerking

In Overijssel zijn al veel gemeenten actief om plannen te maken over een aardgasvrij dorp of wijk. Bewoners hebben een belangrijke rol in de overgang naar aardgasvrij: het gaat immers om hun woning. Goede...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/Kennisplein-item/de-dialoog-aangaan-de-belangrijkste-voorwaarde-voor-medewerking/

Almelo krijgt 4 miljoen rijkssubsidie voor verduurzamen wijk Aalderinkshoek

De gemeente Almelo krijgt een subsidie van circa 4 miljoen euro vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met dit programma ondersteunt het Rijk de gemeente in...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/almelo-krijgt-4-miljoen-rijkssubsidie-voor-verduurzamen-wijk-aalderinkshoek/

Vijf belangrijke leerervaringen van project Energiek Westdorp

De afgelopen twee jaar hebben de gemeente Raalte, netbeheerder Enexis, woningcorporatie SallandWonen en de provincie Overijssel samengewerkt om te onderzoeken of het betaalbaar is om de wijk Westdorp in Raalte voor 2030 van het...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/Kennisplein-item/vijf-belangrijke-leerervaringen-van-project-energiek-westdorp/

Rijksbijdrage voor hulp bij verduurzaming van klein maatschappelijk vastgoed

Het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties heeft de provincie Overijssel een specifieke uitkering van 1,8 miljoen toegekend om klein maatschappelijk vastgoedeigenaren te helpen bij het verduurzamen van hun gebouwen. De bijdrage is bedoeld...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/rijksbijdrage-voor-hulp-bij-verduurzaming-van-klein-maatschappelijk-vastgoed/

Welke instrumenten voor woningverbetering zijn kansrijk voor eigenaren met een smalle beurs?

Veel genoemd aandachtspunt in de Gebouwde Omgeving is het verbeteren van de particuliere woningvoorraad en woningeigenaren hierbij helpen die daar zelf geen of onvoldoende financiële middelen of capaciteit voor hebben. Regio Deal Zuid- en...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/Kennisplein-item/welke-instrumenten-voor-woningverbetering-zijn-kansrijk-voor-eigenaren-met-een-smalle-beurs/

Bio-energie belangrijk voor duurzame energiedoelstelling

Bio-energie ontstaat door de vergisting, verbranding en verwerking van natuurlijke grondstoffen, ofwel biomassa. Bio-energie draagt met ruim 70% het meest bij aan de hernieuwbare energie in Overijssel. Maar waarom is er dan zo’n discussie...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/bio-energie-belangrijk-voor-duurzame-energiedoelstelling/

Rijksbijdrage voor stimuleringsprojecten energiebesparing in woningen (RREW)

Gemeenten kunnen vanaf 16 november 2020 via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) aanvragen. Een gemeente kan hiermee huurders en eigenaar-bewoners stimuleren energie te besparen in hun...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/rijksbijdrage-voor-stimuleringsprojecten-energiebesparing-in-woningen-rrew/

Rijksbijdrage voor warmteprojecten in Zwolle en Deventer

De gemeenten Deventer en Zwolle krijgen subsidie van het Rijk voor het aardgasvrij maken van hun wijken Zandweerd en Berkum. Deze wijken zijn daarmee aangemerkt als proeftuinprojecten van het programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Daarmee...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/rijksbijdrage-voor-warmteprojecten-in-zwolle-en-deventer/
1 2 3 56