Home Actueel Rijksbijdrage voor stimuleringsprojecten energiebesparing in woningen (RREW)

8 november 2020

Rijksbijdrage voor stimuleringsprojecten energiebesparing in woningen (RREW)

Gemeenten kunnen vanaf 16 november 2020 via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) aanvragen. Een gemeente kan hiermee huurders en eigenaar-bewoners stimuleren energie te besparen in hun woning. Deze regeling is een vervolg op de RRE uit 2019, maar de projecten moeten nu ook gericht zijn op energiebesparing in huurwoningen.

Kleine energiebesparende maatregelen

Met de RREW zetten gemeenten projecten op om huiseigenaren en huurders te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsen van ledlampen. Daarnaast gebruiken gemeenten de regeling om advies te geven aan huiseigenaren over energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie. Met deze regeling vermindert de CO2-uitstoot en verlagen woonlasten. De huurders en eigenaar-bewoners worden zich bewust van hun mogelijkheden om energie te besparen.

Activiteiten

De gemeente kan voor de volgende activiteiten een vergoeding aanvragen:

  • het aanbieden van eenvoudige energiebesparende maatregelen die de eigenaar-bewoner of de huurder zelf aan kan brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld tochtstrips, ledlampen en radiatorfolie;
  • verwarmings- of ventilatiesystemen energiezuinig inregelen of laten inregelen;
  • het geven of laten geven van advies specifiek voor de woning van een huurder of eigenaar-bewoner;
  • het geven of laten geven van algemeen advies.

Voorwaarden

In de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) is per gemeente maximaal € 9 miljoen beschikbaar verminderd met het bedrag aan compensabele btw. Per woning is maximaal € 100 beschikbaar. De gemeente vraagt deze regeling aan voor minstens 1.000 woningen in de eigen gemeente, waarbij minimaal de helft van de activiteiten gericht is op huurwoningen. De activiteiten moeten uiterlijk 31 juli 2022 afgerond zijn.

Aanvragen met eHerkenning

Gemeenten kunnen de eenmalige specifieke uitkering RREW aanvragen op mijn.rvo.nl van 16 november 2020 tot en met 1 maart 2021. De gemeente heeft bij de aanvraag eHerkenning niveau 1 nodig en een goede machtiging. Zorg hier vooraf voor.