Home Actueel Zonnedakje maakt zon op dak zichtbaar

5 november 2020

Zonnedakje maakt zon op dak zichtbaar

Sneller inzicht in zon op daken

De provincie Overijssel heeft duidelijke ambities voor verduurzaming: een energieneutraal Overijssel in 2050. Investeren in zon op bedrijfsdaken verdient zich terug. Met deze 100% groene energiebron produceer je je eigen duurzame energie en draag je bij aan een duurzame wereld. Om goed inzicht te krijgen hoe de ontwikkeling van zon eruit ziet kan binnenkort gebruik worden gemaakt van de nieuwe tool ZONNEDAKJE, die eind 2020 opgeleverd wordt.

 

In Overijssel kan als eerste gebruik worden gemaakt van de tool. Zonnedakje geeft een actueel beeld van waar zonnepanelen liggen en waar niet, is nauwkeurig, compleet en actueel. Monitoring en het opstellen van beleid, én de impact daarvan, wordt hiermee vereenvoudigd.

Monitoring

Om goed inzicht te krijgen waar al zon op daken ligt en welke gebieden nog mogelijkheden bieden worden luchtfoto’s gemaakt. Met het gebruik van luchtfoto’s kan er goed worden gemonitord hoe de ontwikkeling van zonne-energie er (jaarlijks) uitziet kan met actuelere data de ontwikkeling van zon worden gemonitord. Daarnaast geeft de tool een beeld van de potentie of geschiktheid van een dak.

 

Tot nu toe werd er monitoring uitgevoerd met informatie van het CBS en de Klimaatmonitor. Deze data zijn echter minder actueel dan de data die nu beschikbaar komt. Door vaker een opname te maken kan zonnedakje de actuele realisatie van zon op daken weergeven. Met deze eigenschap is het eenvoudig te bepalen of stimuleringsmaatregelen voor zon op daken daadwerkelijk helpen in de versnelling van zon op daken.

 

Met de tool kan ook de totale omvang van zonne-energie op daken worden gemonitord. Daarmee is het beeld compleet en minder afhankelijk van het feit of zonne-energie installaties worden aangemeld bij de netbeheerder of zonne-energie die niet terug wordt geleverd aan het net.

Daarnaast kan de zonversneller ook informatie ophalen over de pijplijn van zon op daken, waarmee ontwikkeling van zon op daken binnen de RES kan worden verantwoord.

 

Ondersteuning van de ontwikkeling van beleid/uitvoeringsstrategie

Het is net zo belangrijk om te weten waar zonnepanelen liggen, als waar ze niet liggen.

Voor veel gemeenten is het interessant om te weten welke gebieden achterblijven, bijvoorbeeld:

  • Blijven bepaalde wijken achter met de ontwikkeling van zon
  • Blijven bepaalde bedrijventerreinen achter met de ontwikkeling van zon
  • Blijven bepaalde doelgroepen of typen bedrijven achter met de ontwikkeling van zon

 

Deze informatie geeft een actueel beeld waar de ontwikkeling van zonne-energie achter blijft. Met deze kennis kun je met nader onderzoek bepalen welke redenen hiervoor zijn. Met inzicht van meer gericht beleid of strategie voor een dergelijke doelgroep kunnen gerichter oplossingen geboden worden en daarmee de succesfactor voor zon op daken worden vergroot.

 

Zonnedakje is daarmee een tool die op een hoger abstractie niveau informatie biedt over de ontwikkeling van zonne-energie. Gemeente Hengelo heeft de afgelopen maanden als pilot-gemeente  geholpen met de ontwikkeling van de zonversneller en de optimalisatie van de gebruikerseigenschappen.

 

Verdere Ontwikkeling

Vanaf 2021 is de tool klaar voor gebruik. Maar de techniek staat niet stil en daarom zal de tool ook verder worden ontwikkeld worden om provincie en gemeenten nog beter te kunnen ondersteunen in de realisatie van zon op daken. De ervaringen van gemeenten kunnen daarbij ook een rol spelen.

 

Informatiesessie

Op 8 december organiseert Nieuwe Energie Overijssel een informatiesessie over deze tool. Hier vind je meer informatie over programma, doelgroep en aanmelden.