Home Kennisplein Meer inzicht in zon op daken door Zonnedakje

Meer inzicht in zon op daken door Zonnedakje

Ontwikkeling van zon in beeld

De provincie Overijssel heeft duidelijke ambities voor verduurzaming: een energieneutraal Overijssel in 2050. Investeren in zon op bedrijfsdaken verdient zich terug. Met deze 100% groene energiebron produceer je je eigen duurzame energie en draag je bij aan een duurzame wereld. Om goed inzicht te krijgen hoe de ontwikkeling van zon eruit ziet kan binnenkort gebruik worden gemaakt van een nieuwe tool ‘Zonnedakje’, die eind 2020 opgeleverd wordt.

 

Informatiesessie 8 december

Om een actueel beeld te kunnen schetsen hoe de ontwikkeling van zon eruit ziet, kan binnenkort gebruik worden gemaakt van een nieuwe tool ‘Zonnedakje’, die eind 2020 opgeleverd wordt en gratis ter beschikking wordt gesteld aan alle gemeenten, corporaties en bedrijventerreinen in Overijssel.

Om goed inzicht te krijgen waar al zon op daken ligt en welke gebieden nog mogelijkheden bieden worden luchtfoto’s gemaakt. Met het gebruik van luchtfoto’s kan er goed worden gemonitord hoe de ontwikkeling van zonne-energie er (jaarlijks) uitziet kan met actuelere data de ontwikkeling van zon worden gemonitord. Daarnaast geeft de tool een beeld van de potentie of geschiktheid van een dak.

Tot nu toe werd er monitoring uitgevoerd met informatie van het CBS en de Klimaatmonitor. Deze data zijn echter minder actueel dan de data die nu beschikbaar komt. Door vaker een opname te maken kan zonnedakje de actuele realisatie van zon op daken weergeven. Met deze eigenschap is het eenvoudig te bepalen of stimuleringsmaatregelen voor zon op daken daadwerkelijk helpen in de versnelling van zon op daken.

Op 8 december, van 9 tot 10 uur, organiseert Nieuwe Energie Overijssel een eerste informatiesessie voor gemeenten, corporaties en bedrijven over de mogelijkheden van deze tool.

Meld je hier aan voor de bijeenkomst.