Home Actueel Wesseler-Oude Booyink dankzij Versnellingsteam net op tijd in de zon

28 april 2023

Wesseler-Oude Booyink dankzij Versnellingsteam net op tijd in de zon

SDE++-subsidie in gevaar door wachttijd grootverbruikaansluiting

Grondverzet- en recyclingbedrijf Wesseler-Oude Booyink ging in 2019 voortvarend aan de slag met de interne energietransitie. Er lag een gedegen investeringsplan, de SDE++-subsidie was toegekend en er was een installateur die de berekende 530 zonnepanelen kon leveren en installeren. Toch stond het Enschedese bedrijf meer dan eens op het punt om de stekker eruit te trekken. Bij wijze van spreken dan, want die stekkers kwamen er maar niet. Het Versnellingsteam Zon op Dak schoot te hulp.

Wesseler-Oude Booyink heeft een indrukwekkend machinepark met onder andere veegwagens, graaf-, zuig- en blaasmachines. Zwaar materieel, grotendeels nog met verbrandingsmotoren. Buiten werktijden staan deze in een grote loods met een dak dat na wat aanpassingen prima geschikt zou zijn voor zonnepanelen. Directeur en eigenaar Willie Oude Booyink sloeg aan het rekenen en kwam met een goed plan: door zelf energie op te wekken kon het machinepark stapsgewijs worden vergroend door bij vervanging over te stappen op elektrisch.

Voorgesorteerd op elektrisch wagenpark

‘Een ambitieus plan in lijn met de innovatieve insteek van het bedrijf’, aldus bedrijfsleider Maurice Zwijnenberg. ‘We zijn niet bang om dingen anders te doen, integendeel. In aanbestedingen zijn elektrisch materieel en voertuigen steeds vaker een eis en wij wilden hierop voorgesorteerd staan. In 2019 waren de brandstofprijzen weliswaar nog vrij stabiel, maar zelfvoorzienend zijn qua elektriciteitsproductie klonk aantrekkelijk. Een flinke investering, maar die was met subsidie en de toen geldende brandstofprijzen wel haalbaar. Voor het gedeeltelijk vervangen en isoleren van het dak kregen we een subsidie voor asbestverwijdering, dat was mooi meegenomen. Daarnaast garandeert de SDE++-subsidie voor 15 jaar een vast bedrag per opgewekt kilowattuur zonne-energie.’

Geen zicht op grootverbruikaansluiting

Na toekenning van de SDE++-beschikking moet de installatie binnen twee jaar operationeel zijn. Dat leek aanvankelijk geen probleem: de dakrenovatie en -versterking verliep vlot en huisinstallateur FH Loohuis uit Saasveld had de benodigde 532 zonnepanelen op afroep klaarstaan. Wesseler-Oude Booyink voldeed de aanbetaling voor het aanleggen van een grootverbruikaansluiting door Enexis.

En vervolgens kwam het hele project knarsend tot stilstand. Corona, personeelstekorten, problemen met de aankoop van een stukje grond voor een transformatorhuis: de netbeheerder had er de handen vol aan en maand na maand verstreek zonder dat er zicht was op de grootverbruikaansluiting. ‘Ik heb er wat slapeloze nachten van gehad’, geeft Maurice toe. ‘We hebben ook meerdere malen op het punt gestaan om ons verlies te nemen en er verder vanaf te zien. Ondanks de kosten die we al hadden gemaakt.’

Versnellingsteam schiet te hulp

Totdat plotseling Marcella van Harn van Fit our Future belde; zij is als adviseur betrokken bij het Versnellingsteam Zon op Dak van de provincie. Ze informeerde naar de stand van zaken en vroeg of ze nog iets voor het bedrijf kon betekenen. ‘Ik had nog nooit gehoord van het Versnellingsteam, maar het telefoontje kwam op precies het juiste moment’, aldus Maurice. ‘Wij zaten in een impasse: er gebeurde niets en de datum waarop de SDE++-subsidie zou vervallen kwam steeds dichterbij. En zonder die subsidie was de investering niet haalbaar. We hadden al een keer verlenging aangevraagd, meer konden we niet doen. Maar het Versnellingsteam wel: zij wisten de verlenging op te rekken tot 23 december 2022. Vervolgens gingen ze achter Enexis aan en kregen hen zover dat de aansluiting voor het grootverbruik op 25 november werd opgeleverd. Tenslotte lukte het FH Loohuis om alle 532 zonnepanelen binnen een maand te installeren én de installatie operationeel te krijgen.’

Onderzoek naar accucontainers

Met de geïnstalleerde zonnepanelen verwacht Wesseler-Oude Booyink op jaarbasis zo’n 200.000 KWh op te wekken. ‘Ons eigen jaarverbruik is momenteel circa 40.000 kWh. We hebben dus een flinke overproductie om ons materieel gefaseerd te vervangen door elektrisch. In de tussentijd profiteren we van de dynamische tarieven van Nieuwestroom en onderzoeken we de mogelijkheden om een deel van de eigen productie op te slaan in accucontainers voor levering aan derden. Dat kan een interessant alternatief zijn voor de dieselaggregaten die nu nog vaak worden ingezet bij evenementen en bouwprojecten.’

‘Kortom: het was een traject met de nodige hoofdbrekens, maar we hebben het op het nippertje gered. Mede dankzij de proactieve benadering van het Versnellingsteam Zon op Dak van de provincie. Tegen collega-ondernemers die in een vergelijkbare situatie terecht dreigen te komen wil ik dan ook zeggen: modder niet te lang door, maar neem contact op met het Versnellingsteam. Dat kan een heleboel stress voorkomen.’

Over het Versnellingsteam

Weten wat hetVersnellingsteam Zon op Dak voor jou kan betekenen?
Neem gerust vrijblijvend contact op met
Marcella van Harn, Fit our Future
Telefoon: 085 487 4660
Mobiel: 06 11 78 35 10
Email: m.vanharn@fitourfuture.com

Voor meer algemene informatie over zonne-energie kun je contact opnemen met Nieuwe Energie Overijssel: 038 – 499 82 19 of nieuweenergie@overijssel.nl