Home Kennisplein Online kennissessie: Omgevingswet voor gemeenteambtenaren energie

Online kennissessie: Omgevingswet voor gemeenteambtenaren energie

Als je werkt aan de energietransitie is kennis over de Omgevingswet onontbeerlijk op veel onderdelen. In deze kennissessie word je bijgepraat door VNG-specialisten over wat deze wet voor jou betekent. 

De Omgevingswet is een van de grootste wetgevingsoperaties ooit in Nederland. Deze wet treedt op 1 januari 2024 in werking en heeft ook invloed op de energietransitie. Denk aan de ruimtelijke inpassing van energieprojecten zoals de energie-infrastructuur en de milieueisen in de Omgevingswet die invloed kunnen hebben op energieprojecten.

In deze kennissessie op 26 juni worden de uitgangspunten en de basis uitgelegd van de Omgevingswet. Daarna besteden we aandacht aan de invloed en impact van deze nieuwe wet op het energiedossier. Zo moeten zon en wind een plek krijgen in het omgevingsbeleid. Gemeenten voeren de regie en de vraag is dan met welke instrumenten uit de Omgevingswet gemeenten dat kunnen en soms ook moeten doen.

Ook is er aandacht voor ruimtelijke ordening in de ondergrond, denk aan de aanleg van warmtenetten. Dat is in dit kader een belangrijk punt van aandacht waarbij gemeentelijk omgevingsbeleid nodig en essentieel is. En er wordt natuurlijk ingegaan op de RES’en en de transitievisies warmte en wat de Omgevingswet mogelijk betekent voor deze instrumenten vanuit het Klimaatakkoord.

Kijk voor mee informatie en aanmelden op de site van VNG.