Home Ieder dak een zonnedak Iederdakeenzonnedak – Versnellingsteam

Versnellingsteam Zon

Bedrijven helpen bij realisatie zon op bedrijfsdak

Hoe kom ik van een positieve SDE++-beschikking naar een dak vol zonnepanelen? Deze vraag speelt bij veel ondernemers in Overijssel. Verduurzaming biedt ondernemers nieuwe kansen, maar brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. De investering is hoog en de benodigde stappen tot en met realisatie zijn voor veel ondernemers onbekend.

 

De provincie Overijssel heeft duidelijke ambities voor verduurzaming: een energieneutraal Overijssel in 2050. Investeren in zon op bedrijfsdaken verdient zich terug. Met deze 100% groene energiebron produceer je je eigen duurzame energie en draag je bij aan een duurzame wereld. In Overijssel zijn ongeveer 1.500 SDE-beschikkingen voor zonne-energie op daken afgegeven. Deze zijn om verschillende redenen nog niet allemaal gerealiseerd. Het versnellingsteam biedt de helpende hand aan kansrijke projecten voor zonnedaken om toch tot realisatie te komen. Kansen die benut moeten worden om de duurzame ambities voor zowel de bedrijven als de provincie te kunnen behalen.

 

Wegnemen van belemmeringen

Ondanks dat de bedrijven al een SDE-beschikking hebben, kunnen ze verschillende bekende belemmeringen tegenkomen om daadwerkelijk een zonnedak te realiseren. Uit de praktijk blijkt dat de belemmeringen liggen op zowel technisch, financieel als organisatorisch vlak rondom beschikbaarheid van kennis en tijd. Zo kan de dakconstructie bijvoorbeeld niet stevig genoeg zijn en moet deze aangepast of vernieuwd worden. Financiering is dan een van de zaken waarmee de ondernemer geholpen kan worden. Het Energiefonds Overijssel kan hierin bijvoorbeeld een rol spelen.

 

Het Versnellingsteam Zon bestaat uit een multidisciplinair team van experts en gaat op pad met een oplossing die het beste is voor de ondernemer. Na het bezoek weet de ondernemer onder welke voorwaarden een zonnedak te realiseren is en heeft hij een onafhankelijk advies met producten om een zonnedak te realiseren.

 

Mouwen opstropen en aan de slag. Zon op dak realiseren is van zo’n groot belang: het Versnellingsteam gaat ervoor zorgen dat dit gebeurt. Of je nu een groot of een klein dak hebt!

Altijd op de hoogte!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peter Reidsma: p.reidsma@fitourfuture.com.