Home Actueel Investeren in zon op het bedrijfsdak: ook interessant met minder subsidie

31 maart 2023

Investeren in zon op het bedrijfsdak: ook interessant met minder subsidie

Ondernemers zoeken voortdurend naar kansen. Dus ook naar mogelijkheden om grip te krijgen op de energiekosten. Zelfvoorzienend zijn met zonnepanelen is een aantrekkelijk idee, maar is het nog interessant nu teruglevering vanwege congestie vaak niet mogelijk is? Projectleider Lisette Poldermans van het Versnellingsteam Zon op dak krijgt deze vraag regelmatig. Met het Versnellingsteam helpt ze ondernemers om het samen uit te zoeken.

Onafhankelijk advies

Duurzame energie kan op veel aandacht van ondernemers rekenen, zeker nu de elektriciteitsprijzen hoog liggen. Tegelijkertijd wordt de SDE++-subsidie stapsgewijs afgebouwd en is op veel plaatsen teruglevering aan het elektriciteitsnetwerk niet meer mogelijk. ‘Begrijpelijk dat ondernemers hierdoor aarzelen om nu te investeren in de productie van eigen elektriciteit’, zegt Lisette Poldermans. ‘De duurzame energiemarkt is booming, de technische ontwikkelingen volgen elkaar snel op en er komen dagelijks nieuwe aanbieders op de markt. In zo’n hectische situatie is het belangrijk dat je als ondernemer een goede onafhankelijke adviseur aan je zijde hebt.’

Schaalbare ondersteuning

Het Versnellingsteam Zon op Dak is geïnitieerd door provincie Overijssel om ondernemers deze ondersteuning te bieden. Daarbij trekt het team vaak samen op met gemeenten. Lisette: ‘Veel gemeenten hebben een eigen duurzame-energiebeleid. Zonnepanelen op bedrijfspanden wordt hierin vaak genoemd.’

‘Het Versnellingsteam kan gemeenten helpen bij het gericht benaderen van ondernemers, onder andere door het versturen van brieven en het nabellen van de ontvangers. Soms heeft een ondernemer behoefte aan korte, pragmatische hulp, bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidie of analyseren van offertes. In andere gevallen begeleiden we bedrijven van oriëntatie tot en met beslissing. Dan kun je denken aan het opstellen van complete rapporten inclusief advies voor draagkrachtconstructieberekeningen, isolatie- en verzekeringseisen, analyse van elektriciteitsbehoefte, subsidiemogelijkheden en keuze van aanbieder.’

(tekst gaat verder onder afbeelding)

Eigen energieverbruik

Terug naar de vraag of zon op het dak voor ondernemers een goede investering is. ‘Het is en blijft interessant om minimaal de eigen elektriciteitsbehoefte zelf te produceren’, aldus Lisette. ‘Ook zonder teruglevering en met minder subsidie is de terugverdientijd nog altijd aantrekkelijk, zeker gezien de levensduur van zonnepanelen en de huidige elektriciteitsprijzen.’

‘Het berekenen van het aantal benodigde panelen voor het eigen elektriciteitsverbruik is het vertrekpunt. We kunnen hiervoor een gelijktijdigheidsanalyse uitvoeren: hoeveel panelen zijn er nodig om voor bijvoorbeeld 70% van de tijd in het eigen elektriciteitsverbruik te voorzien? En wat is dan de terugverdientijd? Dit kan ook relevant zijn voor de draagkrachtberekeningen. Als de draagconstructie bijvoorbeeld niet optimaal is, hoef je niet het hele dak te versterken, maar slechts een deel. Of we kijken hoe de panelen zo gunstig mogelijk kunnen worden gelegd met minimale aanvullende maatregelen. Dat vraagt soms aanpassingen, maar kan ook veel opleveren.’

Samen optrekken

Een aandachtspunt van het Versnellingsteam zijn samenwerkingsmogelijkheden tussen nabijgelegen bedrijven of op wijk- of buurtniveau. ‘Als het eigen dak niet ideaal is, maar dat van een aangrenzend bedrijf of organisatie wel, dan kun je wellicht afspraken maken over een gezamenlijke investering. Soms levert een gelijktijdigheidsanalyse bij meerdere gebruikers een goede oplossing op of is een directe lijn interessant. Vanuit het Versnellingsteam hebben we hier ervaring mee en kennen we mooie voorbeelden.’

Opslag en doorontwikkeling

Het Versnellingsteam volgt de technische en commerciële ontwikkelingen op de voet. Lisette: ‘Op het gebied van batterijopslag gebeurt er veel en er zijn inmiddels al aanbieders waar je opslag kunt leasen of huren. Tegelijkertijd wordt er ook wereldwijd gewerkt aan de doorontwikkeling van zonnepanelen zelf. Hogere opbrengsten, ook bij minder licht, andere materiaalkeuze en toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld verticaal aan de gevel of lichtgewicht panelen voor daken met beperkte draagkracht… Deze oplossingen hebben weliswaar een langere terugverdientijd, maar de mogelijkheden zijn er en die zijn de moeite van het uitzoeken waard.’

Beren op de weg? Neem een andere route

‘Onze ervaring bij het benaderen van ondernemers is dat ze vaak wel gestart zijn met de oriëntatie op zonne-energie en soms ook al een aanvraag voor de SDE++-subsidie hebben gedaan. Toch zien ze daarna af van de daadwerkelijke realisatie. Omdat het dak verzwaard moet worden, de teruglevering onzeker is of de financiering niet rondkomt. Ook ondernemers die in deze fase zijn vastgelopen, raden we aan om contact te zoeken met het Versnellingsteam. Naast de bekende weg zijn er meer manieren om het doel te bereiken. En die hoef je als ondernemer niet zelf te zoeken, daar hebben wij de mensen en de mogelijkheden voor.’

Over het Versnellingsteam

Het Versnellingsteam Zon op Dak wordt geleid door drie projectleiders. Lisette Poldermans is de algemene projectleider van het Versnellingsteam en is het eerste aanspreekpunt naar de provincie en gemeenten. Johan Merks is projectleider van het expertteam. Lisette en Johan zijn beide adviseur bij Sweco. Peter Reidsma is accountmanager en aanspreekpunt richting de bedrijven. Peter is partner bij adviesbureau Fit Our Future.