Home Actueel Van weerstand naar draagvlak

29 april 2021

Van weerstand naar draagvlak

Windmolens plaatsen met medewerking van de inwoners: In Nieuwleusen doen ze dat gewoon. En er is niet alleen draagvlak, ook brachten inwoners van de gemeente Dalfsen zelf 4,5 ton bij elkaar voor de financiering. In de video wordt het geheim verklapt.

Twee windturbines

In Nieuwleusen zet coöperatie Nieuwleusen Synergie sinds 2012, met een groep betrokken burgers vanuit verscheidene specialisaties in onder meer de bouw, ICT en duurzame ontwikkeling, zich in voor de leefbaarheid van Nieuwleusen en omgeving. Het project Veur de Wind is een van de activiteiten van de coöperatie, waarbij een windmolenpark met twee windturbines wordt ontwikkeld.

Crowdfundingscampagne

Het project valt positief op ten opzicht van andere windparkprojecten doordat de inwoners nauw bij de ontwikkeling werden betrokken. Naast de doorlopende subsidie voor het project is er middels een crowdfundingscampagne een bedrag van € 450.000 opgehaald bij de omwonenden. De bewoners kregen op meerdere momenten informatie en kregen gelegenheid voor inspraak. Uiteindelijk is na een aantal van deze bijeenkomsten de keuze gemaakt voor twee grotere molens. Met deze campagne wordt het draagvlak voor schone energie in de omgeving vergroot en voorziet de vorm in een eerlijke verdeling van de opbrengst van het windmolenpark.

Bewoners betrekken

De video van Het Groene Oosten laat zien hoe in tien jaar een gemeente van weerstand naar gedragenheid kan komen door bewoners te betrekken in de keuzes. In Nieuwleusen koos men voor een aanpak waarbij er word geïnvesteerd maar ook geprofiteerd door alle partijen!

Bouw trok veel bekijks

Rieks Voslamber, secretaris van de coöperatie Nieuwleusen Synergie, licht het traject toein de video die Vechtdal TV maakte tijdens de bouw van de windturbines in het buitengebied van Nieuwleusen. De bouw hiervan trok dagelijks veel bekijks. Lees hier het artikel met de video dat wij eerder publiceerden over het transport van de wieken naar de bouwplaats.