Home Actueel Westermaat in Bedrijf Hengelo: deskanalyse als basis van verduurzamingsplan

25 mei 2021

Westermaat in Bedrijf Hengelo: deskanalyse als basis van verduurzamingsplan

Thema’s als energie, duurzame mobiliteit en een aantrekkelijke werkomgeving zijn voor veel bedrijven belangrijk, vanwege wettelijke verplichtingen of maatschappelijke noodzaak. Ze vragen om een collectieve aanpak, maar waar begin je? Niet ieder bedrijf heeft dezelfde prioriteiten en evenveel ruimte in de agenda. Maar, een toekomstbestendig bedrijventerrein is een duurzaam bedrijventerrein. Zo dachten ze er in Hengelo over. Ondanks de verschillende bedrijven op het terrein Westermaat in Bedrijf in Hengelo en de verschillende drijfveren, gingen ze voortvarend aan de slag.

Ieder zijn eigen reden

‘Het ene bedrijf is intrinsiek gemotiveerd en wil vergroenen. Het andere kijkt naar de kostenbesparing die het kan opleveren. Iedereen heeft zo zijn eigen reden om te willen verduurzamen en dat is helemaal niet erg,’ vertelt Jankees Klapwijk. Hij is parkmanager van bedrijventerrein Westermaat in Hengelo; een divers bedrijventerrein met kleine en grote bedrijven, kantoren en productielocaties, oude panden en panden die nog gebouwd moeten worden.

Jankees Klapwijk

Data verzamelen

‘Richt je op de bedrijven die willen, dan haakt de rest wel aan. Dat is onze ervaring. Als eerste organiseerden we een bijeenkomst waarin we het grotere verhaal over verduurzamen vertelden. Het ging echt over de basics en volgens mij hebben we daarmee een zaadje geplant. Om te inventariseren welke thema’s aangepakt moesten worden op ons terrein, verzamelden we zoveel mogelijk data en informatie. De bedrijven waren een beetje enquêtemoe en er is veel informatie beschikbaar. Door te kijken naar energieverbruik, hoeveelheid zonnepanelen, aantal SDE’s, het openbaar vervoer en de fietsverbindingen leer je veel over het gebied. In combinatie met gesprekken met ondernemers, konden we een concept uitvoeringsplan opstellen.’

Aanhaken bij bestaande projecten

Het plan is goedgekeurd door het bestuur van ondernemersvereniging Westermaat in Bedrijf. Vanwege een gebrek aan tijd en geld haakt het terrein qua uitvoering zoveel mogelijk aan bij projecten van de gemeente en provincie, zoals Fietsmaatjes  en de OV probeerpas van Twente mobiel. Jankees: ‘Alles wat binnen ons plan past, gaan we in gang zetten. We kijken naar wat noodzakelijk is op korte termijn vanwege wetgeving, wat mogelijk is en we maken zoveel mogelijk gebruik van subsidies. Met de gemeente en provincie Overijssel kijken we hoe we bedrijven slim kunnen ondersteunen bij het realiseren van zonnepanelen en willen we voldoende elektrische laadpalen plaatsen voor collectief gebruik.’

Duurzaam is meer dan energie

‘Wil je je bedrijventerrein verduurzamen? Energie is een belangrijk thema, maar pak het breder op. Dat gaat je helpen om meer ondernemers mee te krijgen en draagvlak te creëren voor nieuwe plannen. En uiteindelijk is een toekomstbestendig bedrijventerrein niet alleen aantrekkelijk voor bedrijven, maar ook voor werknemers en potentiële werknemers. Je kunt er niet omheen.’

Pilot collectieve aanpak bedrijventerreinen

Westermaat in Bedrijf in Hengelo deed mee aan een pilot om te komen tot een collectieve aanpak op terreinniveau met als resultaat het streven naar integrale duurzaamheid in het algemeen en energieneutraliteit in het bijzonder. Een project van VNO NCW, MKB Midden en Natuur en Milieu Overijssel. Je leest er hier meer over.