Home Actueel Roadmap voor collectieve aanpak bedrijventerreinen

23 maart 2021

Roadmap voor collectieve aanpak bedrijventerreinen

De energietransitie, klimaatverandering en circulaire economie. Belangrijke en maatschappelijke onderwerpen die baat hebben bij een collectieve aanpak op een bedrijventerrein. Maar in de praktijk blijkt die collectiviteit moeilijk te organiseren. Ondernemers worden overspoeld met zaken die iedere dag veel aandacht en tijd vragen. Als er al tijd is voor ‘niet core business’ zaken, dan moet er toevallig maar net een ander bedrijf op het bedrijventerrein zijn die hetzelfde thema bovenaan zijn prioriteitenlijst heeft staan.

Collectieve aanpak

Nieuwe Energie Overijssel, VNO NCW MKB Midden en Natuur en Milieu Overijssel hebben onderzocht of en hoe ondernemers via hun parkmanagementorganisatie gesteund kunnen worden. Gesteund met een aanpak die helpt keuzes te maken en leidt naar het gezamenlijk uitvoeren van maatregelen. Oftewel een collectieve aanpak.

Pilot drie bedrijventerreinen

Samen met ondernemers op drie pilot-bedrijventerreinen is onderzocht hoe we kunnen komen tot een collectieve aanpak op terreinniveau met als resultaat het streven naar integrale duurzaamheid in het algemeen en energieneutraliteit in het bijzonder. Daar waar het kon, is gestart met het uitvoeren van werkzaamheden die moeten leiden tot een verdere verduurzaming.

De drie deelnemende bedrijventerreinen zijn:
– Enschede – Marssteden, onder begeleiding van BMD Parkmanagement
– Hengelo – Westermaat, onder begeleiding van Klapwijk Parkmanagement
– Kampen – Bedrijvenpark RW50, onder begeleiding van PM3Omgevingsmanagement

Eerste maatregelen in uitvoering

Naast het hoofdthema energie(neutraliteit), kozen de bedrijventerrein minimaal twee andere duurzaamheidsthema’s. Dit waren bij alle pilotgebieden aantrekkelijke werkomgeving (vergroening / biodiversiteit) en duurzame mobiliteit. De eerste concrete maatregelen zijn in uitvoering. Op alle pilot-bedrijventerreinen is gestart met het vergroenen van de publieke ruimte en is aandacht voor het besparen en/of opwekken van energie.

Samenvatting en roadmap

Met de geleerde lessen uit de pilot is, samen met de betrokken parkmanagers, een roadmap ontwikkeld. Deze bestaat uit zeven stappen en biedt handvatten om integrale verduurzamingsprocessen op bedrijventerreinen vorm te geven.

Benieuwd naar een samenvatting van het project en de roadmap? Klik hier.