Home Actueel Waarin verschilt de SDE+ regeling van de SDE++?

13 november 2020

Waarin verschilt de SDE+ regeling van de SDE++?

Stimuleren duurzame energievoorziening

SDE is een afkorting voor Stimulering Duurzame Energietransitie. Met de SDE++ subsidie stimuleert de overheid de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland.

 

De SDE+ regeling is in 2020 gewijzigd in de SDE++. Deze nieuwe regeling, die met energietransitie al de verbreding aangeeft ten opzichte van Energieproductie, richt zich niet alleen meer op duurzame energietechnieken, maar ook op CO2-reductietechnieken. Met de verbreding van de regeling wordt het doel van 49% emissiereductie in 2030 nagestreefd. De basis blijft: fase- en correctiebedragen blijven bestaan en het blijft een exploitatiesubsidie. Wel is het zo dat de nadruk van de  SDE++ op CO2-reductie ligt. Dit is een groot verschil met de SDE+, die juist de opwek van duurzame energie stimuleerde.

Wie komt er in aanmerking?

De volgende categorieën komen voor SDE++ subsidie in aanmerking: hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte, hernieuwbaar gas, CO2-arme warmte, CO2-arme productie.

 

Hierbij kun je denken aan bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) opwekken of CO2-reducerende technieken (gaan) toepassen en actief zijn in sectoren zoals industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. Dit houdt in dat naast methoden van duurzame opwekking nu ook methoden van CO2-reductie worden gestimuleerd.

 

Door de verbreding komen er projecten in aanmerking voor de subsidie die inzetten op CO2-reductiedie eerder geen SDE+ konden krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het opvangen en hergebruiken van CO2-uitstoot of energiebesparende apparatuur in de industrie. Kortom, er is wat meer competitie op de subsidiemarkt!

Wat is de hoogte van de SDE++ subsidie?

Het subsidiebedrag is afhankelijk van de technologie en de hoeveelheid CO2 die je bespaart. Het bedrag dat je ontvangt is gekoppeld aan de hoeveelheid per ton CO2-reductie. De SDE++ wordt gefaseerd opengesteld. De eerste fase richt zich de ‘goedkopere’ technieken. De subsidie loopt per fase op, waarbij er grenzen gesteld zijn aan het maximale subsidiebedrag dat naar een bepaalde techniek of sector gaat. Hiermee wordt voorkomen dat al het geld naar één sector gaat.

 

SDE++ aanvragen in 2020?

De eerste aanvraagronde van de SDE++ is van 24 november t/m 17 december 2020. In deze periode kunnen aanvragen worden ingediend. Het budget voor SDE++ in 2020 is € 5 miljard.

 

Meer informatie over de SDE++ vind je op de website van RVO.