Home Actueel Ruim 1 miljard voor uitvoering klimaatbeleid gemeenten en provincies

27 februari 2023

Ruim 1 miljard voor uitvoering klimaatbeleid gemeenten en provincies

Het kabinet trekt tot en met 2025 1,04 miljard euro uit om gemeenten en provincies te ondersteunen bij het uitvoeren van het klimaatbeleid. Met dit geld kunnen zij extra personeel aantrekken, kennis vergroten en externe expertise in huis halen. Gemeenten en provincies kunnen de uitkering voor uitvoeringskosten voor het klimaatbeleid tussen 3 en 28 april aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 

Decentrale overheden vervullen een sleutelrol bij de uitvoering van klimaat- en energiebeleid. Denk aan de Regionale Energiestrategieën, de uitrol van warmtenetten en het aardgasvrij maken van woningen. In het Coalitieakkoord is afgesproken om voor de jaren 2023 t/m 2030 in totaal € 5,6 miljard beschikbaar te stellen zodat gemeenten en provincies hun taken op dit gebied goed uit kunnen voeren.

Het kabinet heeft vandaag de ’tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid’ (CDOKE) gepubliceerd. Deze tijdelijke regeling maakt het mogelijk voor gemeenten en provincies om deze middelen aan te vragen. Voor de jaren 2026 t/m 2030 wordt op een later moment een nieuwe regeling opengesteld.

Uitvoering via RVO

Gemeenten en provincies kunnen de uitvoeringsmiddelen zelf aanvragen. Tussen 3 en 28 april kunnen zij hiervoor terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het gaat om een simpele aanvraag met beperkte administratieve lasten. De uitkeringen vinden plaats in de kalenderjaren 2023 (347 miljoen euro), 2024 (339 miljoen) en 2025 (351 miljoen). Gemeenten en provincies verantwoorden de uitgaven van de uitkering jaarlijks.

Meer informatie en een overzicht van de beschikbare bedragen per gemeente en provincie vind je hier: rvo.nl/subsidies-financiering/cdoke.