• Energietransitie Overijssel in beeld

  Het klimaatakkoord zet ons aan om duurzame opwekking van energie aan te jagen en te versnellen. We hebben diverse vormen van duurzame energie nodig...

 • Van weerstand naar draagvlak

  Windmolens plaatsen met medewerking van de inwoners: In Nieuwleusen doen ze dat gewoon. En er is niet alleen draagvlak, ook brachten inwoners van de...

 • Wieken over de weg voor Veur de Wind

  Woon je in de omgeving van Nieuwleusen? Dan heb je de vrachtwagens met daarin de ruim zestig meter lange wieken misschien wel zien rijden....

 • Subsidie voor zonnepanelen en kleinschalige windturbineprojecten voor mkb en andere partijen

  Het mkb en andere zakelijke partijen kunnen vanaf 2021 subsidie aanvragen voor kleinschalige energieopwekking met zonnepanelen en windturbines. Deze tijdelijke uitbreiding van de Investeringssubsidie...

 • Deventer wijst twee zoekgebieden aan voor windenergie

  De gemeente Deventer heeft in het windverkenningsonderzoek twee zoekgebieden aangewezen voor windmolens. Het zijn gebieden die het meest voor de hand liggen: een gebied...

 • Energiestrategieën van twee Overijsselse regio’s in concept gepresenteerd

  Zowel de regio Regionale Energiestrategie (RES) Twente als de RES-regio West-Overijssel hebben de ambitie binnen tien jaar de helft van het huidige elektriciteitsverbruik duurzaam...