Home Actueel Energietransitie Overijssel in beeld

2 september 2021

Energietransitie Overijssel in beeld

Het klimaatakkoord zet ons aan om duurzame opwekking van energie aan te jagen en te versnellen. We hebben diverse vormen van duurzame energie nodig om tot een energieneutraal Overijssel in 2050 te komen. Op veel plekken zie je hier al mooie voorbeelden van, maar dit is nog niet genoeg. Om tot de benodigde opschaling te kunnen komen worden plannen gemaakt binnen de RES. Soms kunnen deze plannen bij inwoners een verkeerd beeld oproepen waardoor er zorgen ontstaan. Hoe kunnen we gemeenten ondersteunen bij het juiste verhaal en een gedragen aanpak? 

 

Geconstateerd wordt dat de plaatsing van windturbines en zonneparken gevolgen hebben voor de leefomgeving. Hierbij is het van belang is dat inwoners daar een juist beeld van hebben en op basis van goede informatie hun mening kunnen vormen. De provincie Overijsel gaat hierbij helpen met het visualiseren van hun plannen op het gebied van duurzame energieopwekking. In afstemming met gemeenten heeft ROM3D opdracht gekregen gemeenten daarbij te ondersteunen. Aan de hand van 3D-visualiaties wordt inzicht gegeven in de wijze waarop het landschap verandert als hier een windmolen of een zonnepark geplaatst wordt.

Van weerstand naar samenwerken

Gedeputeerde Tijs de Bree is erg blij met deze ondersteuning: “Met deze tool bieden wij gemeenten de mogelijkheid om te spelen met bijvoorbeeld de opstelling of de afstand tot bebouwing. Daarbij kunnen we ook de mate van slagschaduw in beeld brengen. Dit soort aspecten worden getoond in een realistische omgeving, waardoor je afwegingen kunt maken over hoe een project er uit kan komen te zien. Zo kun je op een goede manier hierover het gesprek aangaan met belanghebbenden. Met andere woorden: hiermee creëren we een gezamenlijk vertrekpunt en laten we zien wat het daadwerkelijke beeld na realisatie kan worden. We verleggen hiermee het gesprek naar de voorkant van het proces in plaats van discussie achteraf en kunnen zo van weerstand naar samenwerking komen.

Klaar voor gebruik

De tool is inmiddels klaar voor gebruik, maar niet iedere gemeente zal hier gelijk mee aan de slag gaan. Sommige gemeenten hebben hun zoekgebieden al vrij concreet en willen snel aan de slag met het laten zien hoe de plannen er daadwerkelijk uit kunnen komen te zien. Anderen zijn nog bezig met het beleidsproces. De Bree: “We vinden het belangrijk dat elke gemeente de tool in kan zetten op hun eigen tempo. Bij een gemeente die al gevorderd is met de plannen kan het helpen bij de visualisatie, bij anderen kan het helpen in het bepalen van een locatie voor wind of zon. De keuze voor ROM3D is hierbij een bewuste geweest. Naast het feit dat zij als samenwerkingspartij bekend zijn in de Overijsselse RESsen, hebben ze in opdracht van ons al een uitgebreid model van Overijssel gebouwd waardoor gemeenten die willen ook direct aan de slag kunnen.

 

Enthousiasmeren

De tool is voor alle gemeenten te gebruiken, maar zij kunnen zelf beslissen of en hoe ze de visualisaties in gaan zetten. Belangrijkste is dat de gemeenten nu zelf aan zet zijn en onderling met elkaar afstemmen. Daarom is in dit project ook de samenwerking met de RES en NPRES gezocht. “We moedigen het gebruik aan en gaan er ook van uit dat het zien van positieve resultaten bij buurgemeenten leidt tot enthousiasme bij de eigen gemeente. De tool kan op verschillende manieren, in bewegende beelden, het landschap laten zien: in vogelvlucht, virtual reality en 360 graden foto’s. Afhankelijk van de behoefte krijgen gemeenten een training en kan iedereen visualisaties maken. Gemeenten kunnen zelfs, indien hier behoefte aan is, eigen beelden opstellen. Men kan zich melden bij de projectleider participatie van hun RES, deze helpt bij het formuleren van de vraag aan ROM3D. Waar nodig en gewenst kunnen experts van Nieuwe Energie Overijssel aanschuiven bij het uitdenken van mogelijke opstellingen voor de visualisaties,“ sluit de Bree af.