Home Actueel Subsidie voor zonnepanelen en kleinschalige windturbineprojecten voor mkb en andere partijen

6 januari 2021

Subsidie voor zonnepanelen en kleinschalige windturbineprojecten voor mkb en andere partijen

Tijdelijke uitbreiding Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Het mkb en andere zakelijke partijen kunnen vanaf 2021 subsidie aanvragen voor kleinschalige energieopwekking met zonnepanelen en windturbines. Deze tijdelijke uitbreiding van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) loopt tot 31 december 2023. In 2021 is het budget € 40 miljoen.

De subsidie is beschikbaar voor onder meer mkb-bedrijven, ondernemers in de land- en tuinbouw en maatschappelijk vastgoed zoals scholen, sportverenigingen en theaters. Particulieren komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Windturbines en zonnepanelen

Voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen heeft aanvragen van de subsidie alleen zin wanneer deze via een kleinverbruikersaansluiting worden aangesloten op het Nederlandse elektriciteitsnet. Een kleinverbruiksaansluiting heeft een maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 Ampère.

 

Alleen windturbine(s) met een rotoroppervlak van minimaal 50 m2 en maximaal 500 m2 komen in aanmerking voor subsidie. Voor een subsidieaanvraag voor een windturbineproject dient de aanvrager in het bezit te zijn van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de windturbine.

 

Zonnepanelen komen in aanmerking wanneer het gezamenlijk piekvermogen minimaal 15 kW en maximaal 100 kW is. Voor zonnepanelen geldt tevens dat het netto verbruik via de klein verbruikersaansluiting waarop de installatie wordt aangesloten in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag minimaal 50.000 kWh moet zijn geweest.