• Aftrap Energiewerkplaats als nieuwe samenwerkingsvorm

  Op 11 februari gaan de deelnemers van het Ambtelijk Overleg  Milieu & Duurzaamheid (AO MD) Twente samen met medewerkers van Nieuwe Energie Overijssel starten...

 • Lokaal eigendom; wat is dat nu precies?

  Een veel gebezigde kreet bij de ontwikkeling van energieprojecten is het organiseren van lokaal eigendom. Maar wat is dat nu precies en waarom is...

 • Rijksbijdrage voor hulp bij verduurzaming van klein maatschappelijk vastgoed

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties heeft de provincie Overijssel een specifieke uitkering van 1,8 miljoen toegekend om klein maatschappelijk vastgoedeigenaren te helpen...

 • Overijssel onderzoekt scenario’s voor het energiesysteem van de toekomst

  In opdracht van de provincie Overijssel, netbeheerder Enexis en de RES-regio’s Twente en West-Overijssel, allen partners van Nieuwe Energie Overijssel, is een regionale systeemstudie...

 • Deventer wijst twee zoekgebieden aan voor windenergie

  De gemeente Deventer heeft in het windverkenningsonderzoek twee zoekgebieden aangewezen voor windmolens. Het zijn gebieden die het meest voor de hand liggen: een gebied...

 • Voortgang Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving onder de loep

  Eind september heeft de minister Ollongren van BZK de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving. Deze brief geeft een...

 • BEON innovatieve uitvoeringspartner Klimaatakkoord Oost-Nederland

  Op 20 augustus hebben Ed Nijpels en René Venendaal, voorzitter van alliantiepartner Bio-Energiecluster Oost Nederland, het Klimaatakkoord ondertekend. Met deze ondertekening willen bedrijven in...

 • Extra budget energietransitie goed voor economie en banen in Overijssel

  Nieuwe Energie Overijssel heeft van de provincie Overijssel een extra budget toegekend gekregen om versneld uitvoering te geven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord....