Home Actueel Aftrap Energiewerkplaats als nieuwe samenwerkingsvorm

18 januari 2021

Aftrap Energiewerkplaats als nieuwe samenwerkingsvorm

Op 11 februari gaan de deelnemers van het Ambtelijk Overleg  Milieu & Duurzaamheid (AO MD) Twente samen met medewerkers van Nieuwe Energie Overijssel starten met een nieuwe vorm van samenwerken, de Energiewerkplaats. Er is wederzijds behoefte aan meer contact tussen NEO, het AO MD en de RES-Twente en verdieping op energiethema’s. In de werkplaats ontstaat op een dynamische en enthousiaste wijze een wisselwerking van kennis en expertise én is het een goede gelegenheid voor de deelnemers om hun netwerk uit te breiden. Het onderwerp in de eerste Energiewerkplaats, die noodzakelijkerwijs digitaal wordt gehouden, is de Omgevingswet. Het onderwerp komt voort uit het AO MD en is ingebracht door de collega’s van Noaberkacht (samenwerkingsverband tussen Tubbergen en Dinkelland).

Samenwerking die meer resultaat oplevert

Marie-Jose Herik-Jonker, programmasecretaris RES Twente en secretaris van het AO MD, vindt het een positieve ontwikkeling om de opgaven van de gemeenten en de deskundigen van de NEO partners via de Energiewerkplaats dichter bij elkaar te brengen en samen resultaat te boeken. “Het is een nieuwe manier van samenwerken die veel interactie in zich heeft en daardoor een toevoeging is aan de bestaande overlegstructuur in Twente. Tevens ontstaat er meer samenhang met het uitvoeringsprogramma van Nieuwe Energie Overijssel inclusief de deskundigen die bij NEO zijn betrokken.”

Digitale en fysieke bijeenkomsten

De Energiewerkplaats kent maandelijkse themabijeenkomsten waarin de deelnemers echt aan de slag gaan en zich verdiepen in een bepaald onderwerp. Daarnaast zijn er informele bijeenkomsten waarin de ontmoeting tussen gemeenten, Nieuwe Energie Overijssel en de RES-Twente centraal staat. Voor deze informele bijeenkomsten worden steeds een paar deskundigen van NEO uitgenodigd. De Energiewerkplaats brengt kennis, ervaring, capaciteit, advies, training, inspiratie en verbinding bij elkaar, zowel digitaal als op een nader te bepalen fysieke locatie in Twente. Na een aantal sessies volgt een evaluatie en zal zo nodig de samenwerkingsvorm worden aangepast.