• Natuurinclusieve verduurzaming: (pre)-Soortenmanagementplannen en subsidieregeling

  In de gebouwde omgeving staan we voor de klimaatopgave én de uitdaging voor het behoud en herstel van de biodiversiteit. Daarbij speelt de isolatieopgave...

 • De contouren van het Nationaal Isolatieprogramma zijn bekend; in 2030 moeten 2,5 mln woningen zijn geïsoleerd

  Op 2 april heeft het kabinet het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) aangeboden aan de Tweede Kamer. De urgentie voor het besparen van energie is vanwege...

 • Tweede subsidieronde inkoopactie

  In 2021 hebben 16 Overijsselse gemeenten met behulp van provinciale subsidie inkoopacties georganiseerd. Daarmee worden minimaal 100.000 particuliere woningeigenaren individueel uitgenodigd om mee te...

 • Almelo presenteert plan van aanpak inclusieve energietransitie

  Almelo vindt dat het voor iedere inwoner haalbaar én betaalbaar moet zijn mee te doen met verduurzaming. “Dat levert bovendien meer op dan alleen...

 • Provincie Overijssel gaat gemeenten ondersteunen om huishoudens energieweerbaar te maken

  De provincie introduceert in december een subsidieregeling bovenop het eerder aangekondigde actiepakket energieweerbaarheid. Gemeenten kunnen dan een provinciale subsidie ontvangen om kwetsbare huishoudens te...

 • Blikjesactie van Noaber-Energie betrekt inwoners bij het verduurzamen van hun wijk

  Bathmen mag dan een klein dorpje zijn, energiecoöperatie Noaber-Energie en de gemeente Deventer hebben grootse plannen om het dorp in 2030 zoveel mogelijk energieneutraal...

 • Kledingzaak STOUT! Jeans verduurzaamt nieuw winkelpand!

  Kledingzaak Stout! jeans groeide uit haar eigen merkjasje en moest de winkelvloer in Raalte verdubbelen. Het naastgelegen pand werd erbij gehuurd en samengevoegd. Door...

 • Start aanleg Slim Warmtenet Zandweerd

  Voor de verwarming van ons huis en ons warme douche- en kraanwater stappen we komende jaren over op andere energiebronnen dan aardgas. Dit kan...