Home Actueel Meer bedrijven krijgen energiebesparingsplicht

3 juli 2023

Meer bedrijven krijgen energiebesparingsplicht

Vanaf 1 juli 2023 vallen meer bedrijven onder de energiebesparingsplicht. Hierbij is ook aandacht voor de vraag of en hoe bedrijven hun eigen energie opwekken.

Onder de energiebesparingsplicht vallen vanaf nu bijvoorbeeld ook de glastuinbouw, afvalverwerkingsbedrijven en de zware industrie. Focus van deze plicht ligt op uitbreiding van de energiebesparende maatregelen én op de vraag in hoeverre bedrijven zelf energie opwekken. Ondernemers met een jaarlijks verbruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of meer hebben ook een informatieplicht. Zij moeten uiterlijk op 1 december 2023 rapporteren over de door hun genomen maatregelen.

Aangescherpt

De bestaande energiebesparingsplicht is op diverse punten aangescherpt. Zo is de doelgroep uitgebreid naar bedrijven en instellingen die onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen. Ook de glastuinbouw en bedrijven die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben, zoals afvalverwerkingsbedrijven en bedrijven in de zware industrie, vallen vanaf 1 juli 2023 onder de plicht. Dat betekent dat een grotere groep ondernemers moet rapporteren over genomen maatregelen inzake energiebesparing.

Rapportage verplicht

Bedrijven en instellingen met een jaarlijks verbruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of meer moeten uiterlijk op 1 december 2023 via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) rapporteren over de maatregelen.

Stappenplan helpt!

Lees meer over de energiebesparingsplicht en bekijk een stappenplan dat ondernemers verder kan helpen.