Home Actueel Subsidie gezamenlijke inkoop besparende maatregelen verlengd

24 november 2022

Subsidie gezamenlijke inkoop besparende maatregelen verlengd

De subsidieregeling voor het organiseren van inkoopacties gericht op energiebesparende maatregelen is verlengd tot 30 november 2023. Hiermee kunnen gemeenten huishoudens helpen hun woning te verduurzamen.

Veertien Overijsselse gemeenten hebben inmiddels met behulp van de provinciale subsidieregeling ‘Inkoopacties energiemaatregelen Overijssel’ negentien inkoopacties georganiseerd of in de steigers staan. Dit resulteert in ruim 175.000 individuele uitnodigingen aan woningeigenaren om energiemaatregelen te nemen. Een inkoopactie is een goede manier om veel huishoudens te bereiken en ondersteuning te bieden in tijden van hoge energieprijzen.

100% subsidie

Gemeenten komen in aanmerking voor een 100% subsidie van maximaal 10.000 euro per inkoopactie. Met dit bedrag kan jouw gemeente, in samenwerking met een partij die ervaring heeft met het organiseren van inkoopacties, particuliere woningeigenaren benaderen en activeren met een aantrekkelijk aanbod. Per inkoopactie worden minimaal 2.500 particuliere woningeigenaren individueel uitgenodigd om deel te nemen. Iedere gemeente kan twee keer gebruik maken van deze subsidie.

Samenwerken loont

Indien twee of meer gemeenten samenwerken en gezamenlijk een inkoopactie organiseren, kan het maximale subsidiebedrag worden vermenigvuldigd met het aantal gemeenten dat de inkoopactie organiseert.

Een inkoopactie bereikt veel huishoudens en biedt ondersteuning in tijden van hoge energieprijzen

Beschermde dieren

Het is belangrijk om rekening te houden met beschermde dieren zoals vleermuizen en vogels die kunnen worden aangetast door bijvoorbeeld het toepassen van spouwmuurisolatie. De provincie Overijssel stuurt op gebiedsgerichte ontheffingen op basis van gemeentelijke soortenmanagementplannen en in de tussentijd op tijdelijke ontheffingen op basis van pre-soortenmanagementplannen. Gemeenten zijn hierover geïnformeerd én uitgenodigd om hier zo snel mogelijk samen met de provincie Overijssel werk van te maken.

Aanvragen

Het indienen van aanvragen kan tot uiterlijk 30 november 2023 om 17.00 uur. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. Meer details staan in paragraaf 3.19 van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022. Wil je weten wat Overijssel nog meer doet om ondernemers, inwoners en instellingen te helpen verduurzamen? Kijk dan hier. 

Meer weten?

Vragen? Neem contact op met:
Jasper Ottink
038 499 70 02
J.Ottink@overijssel.nl