• Smart Energy Hubs als basis voor het energiesysteem van de toekomst

  Door bedrijventerreinen te benutten als Smart Energy Hub (SEH) kan dit leiden tot een besparing van een kwart van de CO2-uitstoot en 330 miljoen...

 • Energyhub Hessenpoort maakt wereld veiliger en klimaatbestendiger

  Samenwerking op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle moet overbelasting van het elektriciteitsnetwerk voorkomen. Gedachte is dat lokaal opgewekte energie gelijk wordt benut. Dit voorkomt congestie...

 • 6 tips voor opzetten smart energyhub

  Het rapport ‘De Investering Loont‘ bouwt voort op eerder onderzoek van Hogeschool Saxion gedaan door onderzoekers John van den Hof en Goos Lier. Deze...

 • Bedrijven en de energietransitie

  Het lijkt stil rondom de energietransitie bij bedrijven maar niets is minder waar. Vanuit het Rijk lopen er allerlei acties richting de grootverbruikers. Dat...

 • Invloed op de energie-infrastructuur in jouw regio

  Hoeveel energie heeft jouw bedrijf nodig in de toekomst, wat is er beschikbaar en wat betekent dit voor de infrastructuur? Met het oog op...

 • Westermaat in Bedrijf Hengelo: deskanalyse als basis van verduurzamingsplan

  Thema’s als energie, duurzame mobiliteit en een aantrekkelijke werkomgeving zijn voor veel bedrijven belangrijk, vanwege wettelijke verplichtingen of maatschappelijke noodzaak. Ze vragen om een...

 • Collectief aan de slag met duurzaamheid in Kampen

  Bedrijvenpark RW50 in Kampen is een nieuw bedrijventerrein waar zo’n zestig bedrijven gevestigd zijn. Parkmanagement is verplicht en de basis is op orde. ‘Een...

 • Roadmap voor collectieve aanpak bedrijventerreinen

  De energietransitie, klimaatverandering en circulaire economie. Belangrijke en maatschappelijke onderwerpen die baat hebben bij een collectieve aanpak op een bedrijventerrein. Maar in de praktijk...