Home Actueel Invloed op de energie-infrastructuur in jouw regio

10 juni 2021

Invloed op de energie-infrastructuur in jouw regio

Hoeveel energie heeft jouw bedrijf nodig in de toekomst, wat is er beschikbaar en wat betekent dit voor de infrastructuur? Met het oog op de klimaatopgaven waar we met z’n allen voor staan, zijn dit belangrijke vragen. Vooral als jouw bedrijf grootverbruiker van energie is. Nu is het moment om aan te geven wat je nodig hebt. Zodat jouw bedrijf ook over tien of twintig jaar in de energiebehoefte voorzien wordt.

CO₂-reductie en de energievraag

De 12 grootste industriële bedrijven in Nederland zijn verantwoordelijk voor bijna twee derde van de CO₂-uitstoot van de industrie. Om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen en de C0₂-reductie te versnellen, werken ondernemers samen in industrieclusters. Nederland kent er zes. Hiervan zijn er vijf regionaal en een verspreid over het land. Deze bestaat uit de voedingsmiddelenindustrie, keramiek, papier- en kartonindustrie en een aantal kleinere industrieën. Jij kunt je aansluiten bij het 6e industriecluster en invloed uitoefenen op bijvoorbeeld de beschikbaarheid van duurzame energie en infrastructuur in jouw regio.

Afbeelding: RVO

Laat weten wat je nodig hebt

Het Ministerie van EZK vraagt de zes industrieclusters om een Cluster Energy Strategie (CES) op te stellen in samenwerking met de netbeheerders. Met de CES brengt elk cluster de toekomstige energievraag en -aanbod in beeld met de vertaling naar de benodigde infrastructuur. Aanpassing van infrastructuur kost zo’n 10 tot 15 jaar. De overheid en netbeheerders kunnen alleen anticiperen op de toekomstige vraag als zij snel inzicht krijgen voor beleid, steunkaders en investeringen.

Sluit je aan bij het 6e industriecluster

Het onafhankelijke bureau Water & Energy Solutions begeleidt de CES van het 6e industriecluster. Vragen over deelname kun je stellen via cluster6@waterenergysolutions.com.

Wil je invloed uitoefenen op de energie-infrastructuur in jouw regio? Geef input voor de CES, neem contact op via Gerrit Jan Koopman: g.koopman@vnp.nl of Barbara Huneman: barbara.huneman@avebe.com. Beiden vertegenwoordigers van de sectoren. Tot 18 juni 2021 kun je je aanmelden.