Home Actueel Collectief aan de slag met duurzaamheid in Kampen

6 april 2021

Collectief aan de slag met duurzaamheid in Kampen

Bedrijvenpark RW50 in Kampen is een nieuw bedrijventerrein waar zo’n zestig bedrijven gevestigd zijn. Parkmanagement is verplicht en de basis is op orde. ‘Een voorwaarde als je aan de slag wilt met andere thema’s, zoals duurzaamheid,’ aldus Gerdi de Vries, parkmanager bij PM3 Omgevingsmanagement.

Duurzame thema’s

Om erachter te komen met welke thema’s de bedrijven van het bedrijvenpark aan de slag wilden, werd een enquête uitgezet. Energie, mobiliteit en MVO (arbeidsmarktparticipatie) bleken het meest interessant. Gerdi: ‘biodiversiteit voegden we daaraan toe, omdat dit een wens was van de gemeente Kampen toen we de budgetten overnamen voor beheer en onderhoud.’

(Foto onder: Gerdi de Vries en Hester Kuypers)

Ondernemers als ambassadeurs

De volgende stap in Kampen was het oprichten van een praktisch ingestelde werkgroep duurzaamheid. Deze bestaat uit de parkmanager en vijf ondernemers. Iedere ondernemer is ambassadeur van een thema. Zo gaat iemand aan de slag met de collectieve aanschaf en gebruik van zonnepanelen en met deelauto’s, om het park beter bereikbaar te maken.

Bloemenzaden en wandelpaden

Hester Kuypers is mede-eigenaar van Tembo en heel enthousiast over het project biodiversiteit. ‘Wij hadden kassen met honingbijen op het dak. Toen bleek dat dit niet bijdraagt aan biodiversiteit, keken we naar andere mogelijkheden. We vroegen de gemeente of we de strook voor ons pand mochten inzaaien met bloemenzaad. Inmiddels is het een project geworden; veel ondernemers op het terrein zijn enthousiast en de gemeente doet mee. Op meerdere plekken op het bedrijvenpark worden groene grasstroken vervangen door kleurrijke bloemenstroken.’ Gerdi vult aan: ‘En omdat er steeds meer gewandeld wordt, leggen we wandelpaden aan. Dit was een nadrukkelijke wens van de ondernemers op het bedrijvenpark. Dus we dragen met dit project bij aan biodiversiteit en aan de aantrekkelijkheid van het terrein voor werknemers.’ Hester: ‘Door de komst van het bedrijvenpark is een hoop flora en fauna verloren gegaan. Hoe mooi zou het zijn als er weer wat terugkomt.’

(Foto onder: Hester Kuypers van Tembo)

Kleine stappen

‘Zorg voor een aantal ambassadeurs voor je project. En grote stappen snel thuis werkt niet als het gaat om het doorvoeren van duurzame veranderingen,’ antwoordt Gerdi op de vraag welke tips ze heeft voor andere bedrijventerreinen. ‘Je kunt ondernemers niet overvoeren. Daarom kun je beter kleine stappen zetten.’ Hester vult aan: ‘En zorg voor een goede relatie met de gemeente. Zorg dat ze enthousiast worden van je plannen.’

Resultaat

RW50 is een nieuw bedrijvenpark. Er is nog niet veel data beschikbaar op terreinniveau. Dat maakt het lastig om bijvoorbeeld te bepalen of een energieproject succesvol is. ‘We hebben nu nog geen vergelijk, dus we kunnen moeilijk met cijfers aantonen of een energieproject succesvol is,’ vertelt Gerdi. ‘Maar we brengen met elkaar wat op gang, dat succes is wat ons betreft onbetaalbaar.’

Pilot collectieve aanpak bedrijventerreinen

Het bedrijventerrein in Kampen deed mee aan een pilot om te komen tot een collectieve aanpak op terreinniveau met als resultaat het streven naar integrale duurzaamheid in het algemeen en energieneutraliteit in het bijzonder. Een project van VNO NCW, MKB Midden en Natuur en Milieu Overijssel. Je leest er hier meer over.