• Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed van start in Overijssel

  Recent heeft het ministerie aan de Provincie Overijssel budget toegekend om een driejarig ontzorgingsprogramma voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed op te zetten. Sinds...

 • Hoe zorg je voor een geslaagde participatieaanpak bij aardgasvrije wijkprojecten?

  Nederland gaat van het aardgas af. Ook in Overijssel staan veel wijkprojecten op stapel om over te stappen naar aardgasvrije verwarming van woningen en...

 • Bodematlas Twente beschikbaar

  De Atlas Twente uit 2019 brengt verschillende facetten van Twente goed in beeld. Deze atlas geeft niet alleen feitelijke informatie over de bestaande ruimtelijke,...

 • Rijksbijdrage voor hulp bij verduurzaming van klein maatschappelijk vastgoed

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties heeft de provincie Overijssel een specifieke uitkering van 1,8 miljoen toegekend om klein maatschappelijk vastgoedeigenaren te helpen...

 • Provincie Overijssel opent subsidieregeling voor snellere aanleg warmtenetten

  De provincie Overijssel trekt 7 miljoen euro uit om de realisatie van warmtenetten te versnellen. Dat is nodig, omdat de aanleg van deze netten...

 • Talkshow over warmtetransitie in aanloop naar Warmtecongres

  Gedeputeerde Tijs de Bree was donderdag 29 oktober één van de gasten in de talkshow Warmte aan Tafel. Tijdens deze talkshow gingen belangrijke stakeholders...

 • Warmtenetten Hengelo en Enschede in de race innovatieve en duurzame awards

  Tijdens de talkshow Warmte aan Tafel, dat onderdeel is van het Nationaal Warmtecongres 2020, op 29 oktober zijn de nominaties voor de jaarlijkse awards...

 • Rijksbijdrage voor warmteprojecten in Zwolle en Deventer

  De gemeenten Deventer en Zwolle krijgen subsidie van het Rijk voor het aardgasvrij maken van hun wijken Zandweerd en Berkum. Deze wijken zijn daarmee...