• Aalderinkshoek doet unieke aanvraag voor aardgasvrije proeftuin

  De gemeente Almelo heeft samen met de woningbouwcorporaties Beter Wonen, Sint Joseph en Woonzorg Nederland, Waterschap Vechtstromen en Cogas een aanvraag ingediend om de...

 • De Almelose wijk Aalderinkshoek is aangemeld als proeftuin voor Aardgasvrije wijken

  De gemeente Almelo kijkt samen met woningcorporaties Sint Joseph, Beter Wonen en Woonzorg Nederland, Cogas, waterschap Vechtstromen en bewoners in de wijk naar de...

 • Start aanleg Slim Warmtenet Zandweerd

  Voor de verwarming van ons huis en ons warme douche- en kraanwater stappen we komende jaren over op andere energiebronnen dan aardgas. Dit kan...

 • Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed van start in Overijssel

  Recent heeft het ministerie aan de Provincie Overijssel budget toegekend om een driejarig ontzorgingsprogramma voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed op te zetten. Sinds...

 • Bodematlas Twente beschikbaar

  De Atlas Twente uit 2019 brengt verschillende facetten van Twente goed in beeld. Deze atlas geeft niet alleen feitelijke informatie over de bestaande ruimtelijke,...

 • Rijksbijdrage voor hulp bij verduurzaming van klein maatschappelijk vastgoed

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties heeft de provincie Overijssel een specifieke uitkering van 1,8 miljoen toegekend om klein maatschappelijk vastgoedeigenaren te helpen...

 • Provincie Overijssel opent subsidieregeling voor snellere aanleg warmtenetten

  De provincie Overijssel trekt 7 miljoen euro uit om de realisatie van warmtenetten te versnellen. Dat is nodig, omdat de aanleg van deze netten...

 • Talkshow over warmtetransitie in aanloop naar Warmtecongres

  Gedeputeerde Tijs de Bree was donderdag 29 oktober één van de gasten in de talkshow Warmte aan Tafel. Tijdens deze talkshow gingen belangrijke stakeholders...