Home Actueel Onderwijshuisvesting: van achterstand naar voorbereid op een duurzame toekomst

13 april 2021

Onderwijshuisvesting: van achterstand naar voorbereid op een duurzame toekomst

‘Goede onderwijshuisvesting is een randvoorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs, inclusief onderwijs en het ondersteunen van verschillende onderwijsconcepten. De kwaliteit van de schoolgebouwen blijft achter bij maatschappelijke verwachtingen en voldoet op plekken niet aan wettelijke eisen. In het huidige tempo worden de doelen met betrekking tot klimaat niet gehaald. Bijsturing van het kabinet is noodzakelijk.’

Dat zijn de belangrijke conclusies uit het rapport over het interdepartementale beleidsonderzoek  (IBO) ‘Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingstelsel’. Minister Arie Slob stuurt dit rapport deze week naar de Tweede Kamer.

Bekijk het rapport ‘Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingstelsel’

Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed

Om te onderzoeken hoe het met onze onderwijshuisvesting gesteld is en wat beter kan, zijn verschillende bestaande onderzoeken geïnventariseerd, interviews afgenomen en expertmeetings georganiseerd. Onder meer Eke Schins-Derksen heeft een bijdrage geleverd aan het rapport. Eke werkt voor het nieuwe Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed. Samen met een team van duurzaamheidscoaches en procesfacilitatoren helpt zij eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed in Overijssel met verduurzamen.

Lees meer over het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed