Home Actueel Maatschap Biogas I produceert groen gas voor het lokale gasnetwerk

7 oktober 2020

Maatschap Biogas I produceert groen gas voor het lokale gasnetwerk

Rundveemest omzetten tot biogas

Onlangs verstrekt het Energiefonds Overijssel een nieuwe financiering aan Maatschap Biogas I, een samenwerking tussen CCS Energie-advies het melkveebedrijf van Erik Back in Lutten. Het project bestaat uit de productie van groen gas via een mono-mestvergister. Hiermee kan zo’n 20.000 ton rundveemest vergist worden waarbij biogas ontstaat. Het door de installatie geproduceerde groene gas wordt ingevoerd op het lokale gasnetwerk.

Biogas voor warmte en elektriciteit

Vergisters op boerderijen produceren veelal biogas voor warmte en elektriciteit. Dit doen ze met behulp van een warmte-kracht koppeling (WKK). Een WKK produceert echter voor 30% elektra en voor 70% warmte. Omdat voor veel boerderijen deze warmteproductie niet nuttig kan worden ingezet,  gaat er op deze manier veel energie verloren. Bij de installatie van Maatschap Biogas I gebeurt dit niet, omdat het biogas wordt opgewerkt naar groen gas. Op deze manier kan het beschikbare biogas voor 99,8% benut worden.

Naast eigen vermogen en een investeringssubsidie van de Provincie Overijssel heeft het Energiefonds Overijssel een lening voor dit project toegekend van 1 miljoen euro. Er zijn in Overijssel goede ervaringen met biogas opwerkingsinstallaties en dit project draagt bij aan het verminderen van CO2-uitstoot en het verduurzamen van de energievoorziening.

 

Toekomstvisie

CCS Energie-advies streeft ernaar om in de toekomst van mono-mestvergisting een standaardoplossing te maken. Maatschap Biogas I in Lutten is de start van dit grotere idee. Er wordt gestreefd naar een toekomst waarin alle (grotere) veebedrijven hun eigen mest vergisten. Want dat is niet alleen goed voor de portemonnee van Nederlandse veehouders, maar helpt ook met het verduurzamen van de Nederlandse landbouwsector. Ter indicatie: de 20.000 ton rundveemest die de Bio-UP installatie in Lutten gaat vergisten, vermijdt in totaal 800 ton CO2 uitstoot per jaar, vergelijkbaar met de uitstoot van 150 huishoudens. Wanneer er op landelijke schaal rundveemest vergist wordt, is de invloed op de Nederlandse CO2-emissie aanzienlijk.