Home Kennisplein Kansen in Overijssel voor groen gas en biogas

18 november 2021

Kansen in Overijssel voor groen gas en biogas

Op 10 november zijn we gaan lunchen met René Cornelissen, werkzaam bij CCS Energie-advies te Deventer en dagelijks bezig met de ontwikkeling van groen gas en biogas projecten. In zijn presentatie ging hij in op de kansen van (mono)mestvergisting voor Overijssel. Met een volle online-zaal met geïnteresseerden ontstond er een levendige sessie. Veel vragen en antwoorden passeerden de revue, waarmee zichtbaar werd dat deze vorm van duurzame energie een actueel thema is.

 

René ging in zijn presentatie in op mestvergisting op boerderijschaal. Het is een manier om biogas -en dus groene energie- te produceren én het draagt bij aan het principe van kringlooplandbouw. Door verse mest te vergisten, kun je de methaanemissie uit mest met 75% reduceren. Voor grotere boeren, vanaf 300 koeien, is individueel vergisten interessant. Voor kleinere boeren is samenwerking in een biogas-hub interessant: een samenwerkingsverband om met elkaar het biogas te verwaarden tot groen gas of groene warmte. Buurtmest vergisten in een collectieve installatie is interessant als de mest toch op de as wordt afgevoerd.

Stikstofstripper

Daarnaast is René ingegaan op mestvergisting in combinatie met een stikstofstripper. Deze produceert naast biogas ook groene kunstmest op de boerderij en vermindert de stikstofuitstoot tot 70%. Met deze Bio-NP stikstofstripper heeft CCS recent de Jan Terlouw Innovatieprijs 2021 gewonnen, dé prijs voor de meest innovatieve en duurzame ondernemer van Oost-Nederland.  Jan Terlouw reikte zelf de prijs uit aan René Cornelissen, eigenaar van CCS Energie-advies. Terlouw noemde de Bio-NP ‘een doorbraak in de stikstofproblematiek’.