Home Lokale energie-initiatieven

Lokale energie-initiatieven hebben een onmisbare rol in de energietransitie. Naast dat ze projecten realiseren die bijdragen aan de lokale energiedoelstellingen, zorgen ze ook voor meer draagvlak voor de energietransitie. Lokale energie-initiatieven zijn namelijk lokaal geworteld en bewoners kunnen meeprofiteren van hun energieprojecten. Het cluster Lokale energie-initiatieven vergroot de realisatiekracht van bestaande initiatieven en stimuleert het ontstaan van nieuwe initiatieven. Dit doen we door kennisdeling, 1-op-1 ondersteuning en financiering.

Kennisdeling
Kennis uitwisselen en ervaringen met elkaar delen: we worden er allemaal wijzer van! Daarom organiseren we regelmatig avonden waarop lokale energie-initiatieven elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Zo staat er twee keer per jaar het energiecafé op de agenda en organiseren we diverse workshops en excursies. Ook hebben we een kennisbank samengesteld, zodat lokale initiatieven (en gemeenten) niet steeds opnieuw het wiel hoeven uit te vinden als het om energieprojecten gaat. In deze kennisbank vind je draaiboeken, tips en voorbeelddocumenten. Daarnaast versturen we elke maand een nieuwsbrief naar alle lokale initiatieven. Zo houden we de initiatieven op de hoogte van elkaars ontwikkelingen, en andere actualiteiten omtrent lokale energie. Wil jij ook de nieuwsbrief ontvangen? Neem dan contact op met Linda van IJzendoorn.

1-op-1-ondersteuning voor startende initiatieven
Voor startende initiatieven zijn er vanuit het programma Nieuwe Energie Overijssel coaches in het leven geroepen: LEI-coaches. Deze LEI-coaches zijn ervaringsdeskundigen die nieuwe initiatieven 1-op-1 ondersteunen en daarmee door de opstartfase heen helpen. Als beginnend lokaal energie-initiatief kun je kosteloos gebruik maken van deze ondersteuning, die wordt gecoördineerd door Natuur en Milieu Overijssel. Heb je interesse in ondersteuning door een LEI-coach? Neem dan contact op met Linda van IJzendoorn.

Dit hebben we al bereikt

Ook in 2020 hebben we niet stilgezeten: de initiatievenmakelaars IM@Overijssel hebben maar liefst 18 initiatieven helpen opstarten. Dat brengt de teller van actieve lokale energie-initiatieven in Overijssel op ruim 100! Deze 100 initiatieven werken samen aan zo’n 200 duurzame energieprojecten.

Onze ambities voor 2020

Met zo’n 100 lokale energie-initiatieven zijn we in Overijssel al aardig op weg! We willen in 2021 nog meer inzetten op het vergroten van de realisatiekracht van de bestaande initiatieven zodat er meer energieprojecten gerealiseerd gaan worden. Hiervoor worden en LEI-coaches ingezet, gaan we verder met de LEI-F en willen we de Expertpool Lokale Energie verder uitbreiden. Tot slot streven we ernaar dat de lokale energie-initiatieven goed vertegenwoordigd zijn binnen de RESsen en dat de kennisontwikkeling en -uitwisseling goed wordt afgestemd met de RESsen.

Aan de slag!

Ben je een startend initiatief en zoek je ondersteuning? Dan kan een LEI-coach kosteloos met je meedenken. Neem contact op met Linda van IJzendoorn (coördinator LEI-coaches) via ijzendoorn@natuurenmilieuoverijssel.nl.

Initiatieven die in de ontwikkelfase zitten en inhoudelijke of financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht bij LEI-F.

Gemeenten en andere partijen die de samenwerking willen zoeken met lokale energie-initiatieven nodigen we van harte uit om contact met ons op te nemen! Ook hier is Linda van IJzendoorn eerste aanspreekpunt.

 

Partners