Home Actueel LIFE is live

10 augustus 2021

LIFE is live

LIFE is het Europese programma voor projecten gericht op natuur, milieu, klimaat en energie. Dit subsidieprogramma draagt eraan bij om de doelstellingen t.a.v. het Europese milieu- en klimaatbeleid te realiseren d.m.v. uiteenlopende vormen van projectfinanciering.

Voor wie

LIFE staat open voor alle organisaties binnen de EU die behoren tot een van de categorieën: bedrijfsleven, overheidsorganisatie, non-gouvernementele organisatie (NGO) of kennisinstelling.

 

Belangrijke voorwaarden binnen LIFE

De projecten die in aanmerking komen voor subsidie vanuit LIFE dienen te passen in het Europese beleid ten aanzien van de onderwerpen natuur, milieu, klimaat, en energie. Er staan op dit moment verschillende calls open.

 

Gerichte calls Hernieuwbare Energietransitie

LIFE: Deelprogramma Hernieuwbare energietransitie (Gericht Calls) : LIFE Clean Energy Transition (LIFE-2021-CET) open van 13 juli 2021 tot en met 12 januari 2022;

·        Het deelprogramma draagt bij aan de overgang naar een energie-efficiënte, op hernieuwbare (duurzame) energie gebaseerde, klimaatneutrale en veerkrachtige economie. Het wordt de eerste jaren vormgegeven aan de hand van jaarlijks gerichte calls. Het deelprogramma bestaat uit 5 onderdelen:

o   Bouwen aan een nationaal, regionaal en lokaal beleidskader dat de overgang naar hernieuwbare energie ondersteunt;

o   Versnellen van technologie, digitalisering, nieuwe diensten en bedrijfsmodellen en verbetering van de gerelateerde professionele vaardigheden op de markt;

o   Het aantrekken van particuliere financiering voor duurzame energie;

o   Het ondersteunen van de ontwikkeling van lokale en regionale investeringsprojecten;

o   Het betrekken en mondig maken van burgers bij de overgang naar hernieuwbare energie.

·        In de huidige openstellingen (deadline 12-1-2022) staan verschillende specifieke calls open gericht op diverse onderwerpen zoals o.a. voor het opzetten van innovatieve businessmodellen t.b.v. slimme energiediensten en de grootschalige uitrol van geïndustrialiseerde renovatieoplossingen. Voor alle calls en onderwerpen zie LIFE: Europese natuur-, milieu- en klimaatprojecten subsidie aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst