Home Actueel Lage broeikas, volle clubkas

22 juni 2021

Lage broeikas, volle clubkas

Energie is een grote kostenposten voor een sportvereniging. Gemiddeld zo’n 10 tot 15% van de begroting. Een gemiddelde vereniging kan € 7.000 per jaar besparen op energie door het nemen van duurzame maatregelen. En niet te vergeten een belangrijke bijdrage leveren aan het milieu! Genoeg reden om werk te maken van verduurzaming. En dat kan met behulp van De Groene Club.

Van energiescan t/m realisatie

De Groene Club is een initiatief van de KNVB, KNHB en KNLTB om sportverenigingen te ondersteunen in het traject van verduurzaming van de sportaccommodatie. Provincie Overijssel is één van de partners. De Groene Club biedt inzicht in de huidige energiesituatie en kennis om het energiepotentieel te realiseren, stelt samen met de vereniging een plan van aanpak op en denkt vervolgens mee met financiële oplossingen. Dankzij een subsidie van het Ministerie van VWS vanuit het Sportakkoord is het begeleidingstraject gratis voor leden van NOC NSF.

Wil je meer informatie over De Groene Club? Kijk dan op www.degroeneclub.nl.