Home Kennisloket Aanbod Universiteit Twente

Onderzoek Universiteit Twente

Energie en energietransitie zijn al jaren belangrijke thema’s in het onderzoek en het onderwijs van de Universiteit Twente (UT). Het onderzoek en ook het onderwijs op gebied van energie is gericht op techniek en technische innovaties, maar ook op sociaal wetenschappelijk gebied wordt onderzoek verricht naar energievraagstukken.

Master Communication Studies

Communicatiewetenschap is meer dan het informeren van mensen, het veranderen van gedrag of het verkopen van producten. Het gaat om organisatorische uitdagingen en maatschappelijke vraagstukken vanuit een communicatieperspectief te zien. De UT leidt professionals op die aan complexe vraagstukken kunnen werken om deze vraagstukken, zoals bijvoorbeeld de energietransitie, gedragen te krijgen.

Dit masterprogramma biedt de volgende samenwerkingsmogelijkheden aan overheden en bedrijven:

  • In studenteteams werken aan een oplossing voor een reëel probleem van bedrijven en overheden.
  • Een afstudeerproject van vier maanden waarin studenten onderzoek doen in opdracht van een gemeente of een bedrijf. De opdracht wordt in samenspraak tussen student, bedrijf/gemeente en UT vastgesteld.

 

Master Sustainable Energy Technology

De Universiteit Twente heeft een speciaal Master programma (MSc) gericht op energietransitie: de master Sustainable Energy Technology (SET). Het programma leidt op tot ingenieur in duurzame energietechnologie, maar studenten krijgen naast een uitgebreid technisch curriculum ook niet-technische vakken. In deze niet-technische vakken maken studenten kennis met de maatschappelijke aspecten van energietransitie. Studenten worden dus opgeleid tot ingenieur+, dat wil zeggen ingenieurs met een solide kennis van technologie en technologieontwikkeling aangevuld met kennis over implementatie van technologie in de samenleving. Dat maakt afgestudeerden van deze opleiding heel geschikt voor leidende posities in de energietransitie.

 

Dit masterprogramma biedt de volgende samenwerkingsmogelijkheden aan:

· In studenteteams werken aan een oplossing voor een reëel probleem van bedrijven en instellingen. Deze mogelijkheid bestaat in enkele vakken van de SET.
· Een stageperiode van 10 weken met een gerichte opdracht van een bedrijf
· Een afstudeerproject van vier maanden waarin studenten onderzoek doen in opdracht van het bedrijf. De opdracht wordt in samenspraak tussen student, bedrijf en UT vastgesteld.

 

Master Environmental and Energy Management

De kern van dit eenjarige Engelstalige programma bestaat uit drie, met elkaar verbonden domeinen van duurzame ontwikkeling: milieu, energie en water. Het programma leert het onderling samenhangende beheer en bestuur van deze drie cruciale natuurlijke hulpbronnen. Afstuderen in een van de drie domeinen bereidt studenten voor op werken in multidisciplinaire teams in het bedrijfsleven, de overheid, of consultancy. Veel afgestudeerden worden leidende change agents in energie transitie in tal van landen in de wereld.

 

Dit masterprogramma biedt de volgende samenwerkingsmogelijkheden:

· In studententeams werken aan een oplossing voor een reëel probleem van bedrijven en instellingen. Voor deze activiteit is jaarlijks 8 weken gereserveerd van februari tot april.
· Een afstudeerproject van vier maanden waarin studenten onderzoek doen in opdracht van het bedrijf. De opdracht wordt in samenspraak tussen student, bedrijf/instelling en UT vastgesteld.

 

Vakgroepen

Naast het aanbod aan studieprogramma’s wordt er ook  sociaal-wetenschappelijk energie onderzoek uitgevoerd door meerdere vakgroepen binnen onze faculteit. Hierbij kun je denken aan de vakgroep Governance and Technology for Sustainability (CSTM), maar ook de vakgroepen Psychology of Conflict, Risk and Safety (PCRS), communication science (CS) en Public Administration (PA).

 

Universiteit Twente heeft het netwerk van Nieuwe Energie Overijssel al meerdere onderzoeken uitgevoerd die als voorbeeld kunnen dienen. Denk hierbij aan:

Kennisloket aanvraagformulier