Home Kennisplein Onderzoek verbindt technische en sociale innovaties bij pilot buurtbatterij

21 september 2022

Onderzoek verbindt technische en sociale innovaties bij pilot buurtbatterij

De energietransitie stelt ons voor grote uitdagingen, en dat terwijl we sneller stappen moeten maken om onze klimaatdoelen te behalen. Het belang van kennis ontwikkelen en delen kan hierbij helpen. Recent is ‘Het Kennisloket’ opgericht, bestaande uit verschillende lectoraten van Windesheim, Saxion en vakgroepen van Universiteit Twente. Overheden, instellingen en bedrijven hebben hiermee een loket voor zowel bestaande kennis als nieuw onderzoek binnen de energietransitie.

Nu ervaring opdoen voor later

Op het Indië-terrein in Almelo ontwikkelt de Ter Steege groep sinds 2014 een woonwijk in diverse fasen. Het proces van ontwikkelen van een locatie duurt meerdere jaren, wat vraagt om vooruitkijken. Johan Riezebos, directeur van Ter Steege Advies & Innovatie bv vertelt: “In 2021 zijn we gestart met het toepassen van een toekomstgericht innovatief concept van een buurtbatterij.  Als we op toekomstige ontwikkellocaties dergelijke systemen willen inzetten, dan moeten we nu ervaring opdoen. Want dit soort systeemveranderingen moet je vanaf het begin in het proces meenemen. Later invoegen betekent altijd sub-optimalisatie en mogelijk zelfs doet het afbreuk aan de ontwikkeling. Met de toekenning van een DEI+ subsidie was het mogelijk om deze pilot uit te voeren en kennis en onderzoek hieraan te koppelen.”

Draagvlak of weerstand

Binnen het project met de buurtbatterij is voor de Universiteit Twente gekozen als kennis- en onderzoekpartner. Het bewonersgedrag wordt door onderzoekers van diverse vakgroepen gemonitord om het technische systeem te optimaliseren en om te kunnen inschatten of je met zo’n systeem draagvlak krijgt of juist op weerstand stuit. “In een lokaal energiesysteem gaan technische en sociale innovaties samen. Onder het label ‘High Tech Human Touch’ zet de Universiteit Twente in op een samenwerking tussen technische en sociale  innovaties. Dit betekent bijvoorbeeld dat een technische innovatie zoals opslag van elektriciteit in een batterij samengaat met vragen over individueel en collectief eigenaarschap, business case, kostenverdeling en juridische en institutionele belemmeringen voor gebruik. En we verkennen welke organisatievorm van huurders kan bijdragen aan energiebesparing, welbevinden, en acceptatie en aanpassing aan nieuwe technologie”, vertelt Frans Coenen, associate professor bij de faculteit Gedrags-, Management- en Sociale Wetenschappen van Universiteit Twente.

Samenwerking

Ter Steege is blij met de mooie samenwerking en de financiering van innovatieve oplossingen op het gebied van warmtelevering en opslag binnen hun ontwikkeltrajecten. Met de projectresultaten kan een nieuw woon-energie-concept in de markt gezet worden voor toekomstige (huur)woningen in Nederland. “Er is nog een hoop te doen om nieuwe vormen te verkennen, te testen en ook daadwerkelijk toe te passen. Met name op het gebied van wijkopslag is nog veel te doen. Het Kennisloket én de mogelijkheid van de subsidie Energie-innovatie kan hiervoor prima ingezet worden bij een energietransitie-vraag. Goed dat dit onder de aandacht wordt gebracht, voor de energietransitie is elke bijdrage welkom”, sluit Johan Riezebos af.

Het Kennisloket Energietransitie

Het Kennisloket is jouw startpunt voor antwoord op energietransitie vragen! De kennisinstellingen Saxion, Windesheim en Universiteit Twente beantwoorden vragen op het brede gebied van de energietransitie met bestaande kennis of nieuw onderzoek. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn op technisch, sociaal-maatschappelijke, juridisch, economisch en politiek-bestuurlijk terrein.

Kunnen wij jou helpen? Meld je vraag via Het Kennisloket.

Bekijk hieronder de animatie van het kennisloket.