Home Actueel Een buurtbatterij als oplossing voor problemen op het elektriciteitsnet

7 maart 2021

Een buurtbatterij als oplossing voor problemen op het elektriciteitsnet

Anders benutten

Het elektriciteitsnet in ons land is robuust en kent een grote betrouwbaarheid. Toch staat de capaciteit van het elektriciteitsnet onder druk. Ons energiesysteem is in ontwikkeling en zal door de komst van andere soorten energie en nieuwe technieken geheel anders benut gaan worden. De snelgroeiende vraag naar de capaciteit van het transport levert in bepaalde delen van ons land een wachtrij op van gebruikers, die niet allemaal tegelijk toegelaten kunnen worden op het net. Dan spreken we van netcongestie, populair gezegd ‘file op het elektriciteitsnet’. Batterijopslag kan dan een van de oplossingen zijn om in vraag en aanbod evenwicht te creëren.

Pionieren in Overijssel

In Overijssel zijn er al mooie voorbeelden van ondernemers die oplossingen zoeken voor het netprobleem. Op het Indië-terrein in Almelo wordt met een samenwerkingsverband van Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg’, Ter Steege Advies & Innovatie, Contour, Loohuis Energie & Installatie-advies, netbeheerder Coteq en de Universiteit Twente, een toekomstgericht innovatief concept van een buurtbatterij toegepast. Dit concept maakt onderdeel uit van het project, dat vanuit Ter Steege is opgezet, om drie rijen huurwoningen gemaakt met drie verschillende energieconcepten. Doel hiervan is te kunnen leren van het gebruik en het benodigde onderhoud. Voor het project is subsidie toegekend, zowel vanuit het Ter Steege Innovatiebudget als vanuit RVO (DEI+).

Peak-shaving

In de voormalige Weverij wordt een buurtbatterij ingezet voor een rij huurwoningen. Met dit project willen de bedrijven gezamenlijk leren van het gebruik, het onderhoud en het bewonersgedrag. De buurtbatterij wordt aangesloten op het elektriciteitsnet en uiteraard leveren de PV-panelen de overtollige opgewekte stroom ook aan de batterij. Hierdoor ontstaat een energiebuffer tussen net en woningen. Door deze manier van doen kan de aansluiting van de woningen minder zwaar worden en wordt het elektriciteitsnet niet extra belast met (piek)terug leveringen en (piek)leveringen. In vaktermen wordt dat ‘peak-shaving’ genoemd, het afvlakken van de pieken.

Flow-batterij

Wat er geleerd wordt bij deze pilot zal weer gebruikt kunnen worden bij toekomstige gebiedsontwikkelingen. Het systeem leent zich eenvoudig voor opschaling. En kan daardoor in een aantal situaties ook uitkomst bieden om netverzwaring te voorkomen. De toegepaste batterij is een zogeheten Vanadium Flow Redox Accu (VFR). Groot voordeel van deze vorm boven een Li-ion batterij is de eenvoudige manier om capaciteit en vermogen precies af te stemmen op de situatie. Bovendien is de flow-batterij onbrandbaar en goed in te passen in een beperkte ruimte.

 

De race om de superbatterij

Overal ter wereld zijn opslagtechneuten en batterijpioniers op zoek naar manieren om duurzame energie op te slaan. VPRO Tegenlicht maakte een documentaire over de verkenning van nieuwe opslagmogelijkheden en -technieken.