Home Aanbod Saxion

Aanbod Saxion Studentenopdrachten

Saxion biedt het werkveld mogelijkheden voor het inzetten van studenten op praktijkgerichte onderzoeksvragen op het gebied van energietransitie, met name binnen de volgende academies: (a) Bestuur, Recht en Ruimte, (b) Creatieve Technologie, (c) Business, Building & Technology, en (d) Life Science, Engineering & Design.

 

Vanuit deze academies studeren jaarlijks bij Saxion naar schatting ca. 200 studenten af op een opdracht die een relatie heeft met de energietransitie. Of dit een technische, bestuurlijk/juridische, economische of maatschappelijk/sociale opdracht is, hangt af van de opleiding. Meer informatie of b.v. aanmelding van een stage of afstudeeropdracht is hier te vinden. Voorbeelden van afstudeerscripties over energietransitie zijn te vinden in de HBO Kennisbank.

 

De scope van het onderzoek op hoofdlijnen is:

 • warmtetransitie
 • waterstof en systeemintegratie
 • bio-energie
 • ruimtelijke inpassing van duurzame
 • beleidsevaluatie
 • burgerparticipatie
 • value- en businesscases voor duurzame energie
 • gebouwisolatie en -installatietechnieken
 • smart energy systems

 

Wanneer studenten worden ingezet op onderzoeksvragen uit de praktijk is dit vrijwel altijd gebonden aan het onderwijsprogramma. Dit programma is onderverdeeld in vier kwartielen die starten in september, november, februari en april van het hogeschooljaar. Stages, afstudeeropdrachten, minoren (vroeger: bijvakken) en enkele groepsopdrachten beslaan twee kwartielen (een ‘semester’) en starten in september of februari. Omdat studenten gebonden zijn aan dit rooster (ook in verband met het behalen van de noodzakelijke studiepunten) kunnen onderzoeksvragen uit de praktijk vrijwel nooit direct worden opgepakt. Wel is mogelijk dat docent-onderzoekers van Saxion met de opdrachtgever al aan de slag gaan om de vraag uit te werken tot een opdracht voor de studenten. Zij kunnen ook -op verzoek en tegen vergoeding van uren- de opdrachtgever ondersteunen in zijn rol als inhoudelijk begeleider van de studenten.

 

Smart Solution Semester

Enkele jaren geleden is binnen het technisch domein het initiatief genomen om in het derde of vierde jaar van de studie één van de semesters in te zetten voor een multidisciplinair onderzoeksproject waaraan studenten van alle opleidingen (verplicht) mee doen. Dit initiatief is uitgegroeid tot het Smart Solution Semester waaraan meerdere academies mee doen. Inmiddels gaat het om zo’n 200 projecten met meer dan 1000 studenten per semester. Het afgelopen semester waren er ca. 50 projecten en 250 studenten met een directe of indirecte relatie met de energietransitie. Van slimme integratie van zonnecellen in kleding tot monitoring van energieverbruik, van een energie-autonoom Tiny House tot een toolbox voor de warmtetransitie.

 

Praktijklab’s

Praktijklab’s zijn broedplaatsen waar ideeën-ontwikkeling, experimenteren, samenwerken, (inter)actie en co-creatie in en met de praktijk centraal staan. Sommige praktijklabopdrachten duren één kwartiel (2e-jaars) of een semester (4e-jaars) en bieden een platform voor organisaties en instellingen om samen met studenten, docenten en onderzoekers met verschillende achtergronden te werken aan energietransitie vraagstukken.

 

De opdracht voor studenten 4e jaars studenten sluit met name aan op vraagstukken op het gebied van:

 • planning en ruimtelijke ordening
 • sturing en leiderschap, samenwerking tussen partijen, inzet van beleidsinstrumenten
 • vragen rond wijkuitvoeringsplannen
 • participatie en organisatie door bewoners (energiecoöperaties)
 • bestuurlijke processen om te komen tot projecten voor duurzame warmtevoorziening; de belangen, wensen en mogelijkheden van de verschillende partijen in de verschillende fasen van samenwerking
 • inzet instrumenten om te sturen richting duurzaamheid en draagvlak

 

Onderzoek op masterniveau

Bij de volgende (deeltijd)masteropleidingen kunnen onderzoeksvragen worden ingediend die zich lenen om te worden opgepakt door studenten die als professional al werkervaring hebben:

Contactpersoon:
Dr. mr. John van den Hof, programmacoördinator Smart Energy Transition. g.j.j.vandenhof@saxion.nl

Saxion aanvraagformulier