Home Aanbod Windesheim

Onderzoek Windesheim

Hogeschool Windesheim heeft verschillende mogelijkheden voor onderzoek binnen de lectoraat Energietransitie en het lectoraat Sociale Innovatie. Deze twee lectoraten werken samen bij projecten op terrein van energietransitie.

Lectoraat Energietransitie

Het lectoraat Energietransitie benadert de energietransitie vanuit drie perspectieven:

  • De transitie als middel om klimaatverandering te beperken
    · De gebouwde omgeving als de omgeving waar met kennis en innovatie wordt bijgedragen aan de transitie
    · De technische specialist die vanuit haar of zijn specialisme bijdraagt aan de transitie.

Het onderzoek – vanuit een technische systeembenadering – concentreert zich in de drie onderzoeksgebieden opleiden, datagedreven energietransitie en systeeminnovatie (gebied & proces). Onderzoek gebeurt in, met en voor de praktijk.

Lectoraat Sociale Innovatie

Het Lectoraat Sociale Innovatie richt zich op het optimaal benutten van de verschillen tussen alle medewerkers. Er zijn  twee specifieke onderzoeksthema’s: Inclusief Werken en Interprofessioneel Samenwerken aan Wicked Vraagstukken.

Onderzoeksthema’s:

  • Optimaal en duurzaam gebruikmaken van menselijk kapitaal
  • Diversiteit en inclusiviteit op de arbeidsmarkt
  • Samenwerken over grenzen heen bij wicked vraagstukken, zoals de energietransitie. Focus op inclusieve burgerparticipatie, gedragsverandering, leiderschap, governance

Windesheim heeft binnen het netwerk van Nieuwe Energie Overijssel al meerdere onderzoeken uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn

Je kunt je vraag stellen via onderstaand formulier: