Home Actueel Kennisinstellingen in Overijssel denken mee bij energietransitievragen

23 februari 2023

Kennisinstellingen in Overijssel denken mee bij energietransitievragen

Waar krijg jij buikpijn van? Het Kennisloket Energietransitie van Nieuwe Energie Overijssel ging vorige week tijdens de Werkplaats in Zwolle met deelnemers in gesprek over hun uitdagingen bij het realiseren van de energietransitie. Hoe kunnen kennisinstellingen Saxion, Windesheim en UTwente helpen de oplossing te vinden?

 

Er kwamen tijdens de sessie veel uitdagingen voorbij. We lichten graag met twee voorbeelden toe hoe kennisinstellingen kunnen helpen bij kennisvragen van gemeenten.

Warmtenet

Veel gemeenten onderzoeken de mogelijkheden van een warmtenet en zitten hierin vaak met dezelfde vragen. Bijvoorbeeld: welke mogelijkheden hebben rivieren te bieden voor warmte en energie? Veel antwoorden zijn te vinden in het project WarmingUp, waar o.a. Saxion een grote rol in speelt. WarmingUp biedt veel toepasbare kennis voor duurzame, collectieve warmtesystemen. Zie: Innovatief Duurzaam Warmtecollectief – WarmingUp.

Sociale kant

Energietransitie om de uitstoot van CO2 te verminderen staat als beleidsterrein niet op zichzelf, maar raakt ook bijvoorbeeld energiearmoede. Hoe kunnen we samenwerking tussen beleidsterreinen realiseren? En hoe betrekken we de burger bij de energietransitie? De kennisinstellingen hebben ook daar expertise liggen. Zo heeft Windesheim binnen het Twomes-project de drijfveren van bewoners onderzocht in het rapport ‘Over groene lopers en rode drempels: welke vragen, drijfveren en barrières hebben en ervaren bewoners bij het doen van woningaanpassingen in de warmtetransitie?’ Zie: HBO Kennisbank (hbo-kennisbank.nl).

Stel ook jouw vragen!

Op 9 maart organiseert het Kennisloket Energietransitie eenzelfde sessie op de Werkplaats in Enschede. Heb jij ook een kennisvraag met betrekking tot de energietransitie? Dan zien we je graag in Enschede!

 

Kennisvragen kunnen ook worden ingestuurd via het Kennisloket. Dan gaan we op zoek naar de bestaande kennis bij de kennisinstellingen of mogelijkheden om gezamenlijk stappen te zetten richting een oplossing van het probleem.

Pingpongsessie met de kennisinstellingen tijdens de Werkplaats in Zwolle op 16 februari 2023.