Home Aanbod Universiteit Twente

Energie en energietransitie zijn al jaren belangrijke thema’s in het onderzoek en het onderwijs van de Universiteit Twente (UT). Het onderzoek en ook het onderwijs op gebied van energie is overwegend gericht op techniek en technische innovaties. Daarnaast wordt ook sociaal wetenschappelijk onderzoek naar energievraagstukken verricht en wordt over deze thema’s ook onderwijs aangeboden.

 

De bekendste energie-opleiding van de UT is de master Sustainable Energie Technologie, een programma dat professionals voor de duurzame energiesector opleidt. Naast deze tweejarige masteropleiding die opleidt tot ingenieur is er de eenjarige master Environmental and Energy Management (MEEM) die change agents voor de energietransitie opleidt. Beide opleidingen worden hierna verder toegelicht.

 

Het technische onderzoek richt zich onder meer op nieuwe energiematerialen (nanotechnologie), chemische energieopslag, duurzame chemie en ICT management van energiesystemen. Het sociaal wetenschappelijke onderzoek richt zich op de governance van energietransitie, de communicatie in de energietransitie en de institutionele omgeving van de energietransitie. Dit sociaal wetenschappelijke onderzoek is ondergebracht bij de Faculteit Behavioral, Management and Social Sciences.

 

Het technische onderzoek van de UT is recentelijk gebundeld in het Centrum voor Energie Innovatie (CEI). Vier thema’s staan centraal in het energieonderzoek van CEI:

 • Energieopslag
 • Digitalisering van het energiesysteem
 • Lage energie datacentra
 • Negatieve emissie technologie

 

Het onderzoek naar deze thema’s heeft betrekking op alle TRL niveau’s. In sommige ligt de nadruk meer op de lage en in andere op de hoge TRL’s.  Het CEI wil een leidende rol spelen in onderzoek naar nieuwe technologieën en stakeholders (regionaal, nationaal en internationaal)  helpen bij het implementeren van duurzame energieoplossingen.

 

Master Sustainable Energy Technology

De Universiteit Twente heeft een speciaal Master programma (MSc) gericht op  energietransitie: de master Sustainable Energy Technology (SET). Het programma leidt op tot ingenieur in duurzame energietechnologie, maar studenten krijgen naast een uitgebreid technisch curriculum ook niet-technische vakken. In deze niet-technische vakken maken studenten kennis met de maatschappelijke aspecten van energietransitie.  Studenten worden dus opgeleid tot ingenieur+, dat wil zeggen ingenieurs met een solide kennis van technologie en technologieontwikkeling aangevuld met kennis over implementatie van technologie in de samenleving. Dat maakt afgestudeerden van deze opleiding heel geschikt voor leidende posities in de energietransitie.

 

Dit masterprogramma biedt de volgende samenwerkingsmogelijkheden aan:

 • In studenteteams werken aan een oplossing voor een reëel probleem van bedrijven en instellingen. Deze mogelijkheid bestaat in enkele vakken van de SET.
 • Een stageperiode van 10 weken met een gerichte opdracht van een bedrijf
 • Een afstudeerproject van vier maanden waarin studenten onderzoek doen in opdracht van het bedrijf. De opdracht wordt in samenspraak tussen student, bedrijf en UT vastgesteld.

 

Master Environmental and Energy Management

De kern van dit eenjarige Engelstalige programma bestaat uit drie, met elkaar verbonden domeinen van duurzame ontwikkeling: milieu, energie en water. Het programma leert het onderling samenhangende beheer en bestuur van deze drie cruciale natuurlijke hulpbronnen. Afstuderen in een van de drie domeinen bereidt studenten voor op werken in multidisciplinaire teams in het bedrijfsleven, de overheid, of consultancy. Veel afgestudeerden worden leidende change agents in energie transitie in tal van landen in de wereld.

 

Dit masterprogramma biedt de volgende samenwerkingsmogelijkheden:

 • In studententeams werken aan een oplossing voor een reëel probleem van bedrijven en instellingen. Voor deze activiteit is jaarlijks 8 weken gereserveerd van februari tot april.
 • Een afstudeerproject van vier maanden waarin studenten onderzoek doen in opdracht van het bedrijf. De opdracht wordt in samenspraak tussen student, bedrijf/instelling en UT vastgesteld.

 

Master Communication Studies

Communicatiewetenschap is meer dan het informeren van mensen, het veranderen van gedrag of het verkopen van producten. Het gaat om organisatorische uitdagingen en maatschappelijke vraagstukken vanuit een communicatieperspectief te zien. De UT leidt professionals op die aan complexe vraagstukken kunnen werken om deze vraagstukken, zoals bijvoorbeeld de energietransitie, gedragen te krijgen.

Dit masterprogramma biedt de volgende samenwerkingsmogelijkheden aan overheden en bedrijven:

 • In studenteteams werken aan een oplossing voor een reëel probleem van bedrijven en overheden.
 • Een afstudeerproject van vier maanden waarin studenten onderzoek doen in opdracht van een gemeente of een bedrijf. De opdracht wordt in samenspraak tussen student, bedrijf/gemeente en UT vastgesteld.

 

Informatie

Voor informatie en advies over de genoemde samenwerkingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met: Dr. Maarten Arentsen, m.j.arentsen@utwente.nl of 06 456 960 84