Home Actueel Hoe staat het in Overijssel met de energiebesparingsplicht?

25 februari 2020

Hoe staat het in Overijssel met de energiebesparingsplicht?

Besparing van energie is de eerste winst in de energietransitie. Een kleinere energiebehoefte compenseert de hoeveelheid zon- en windenergie die geproduceerd moet worden. Nieuwe Energie Overijssel stimuleert het toezicht bij bedrijven op de genomen energiebesparende maatregelen. Wat is de stand van zaken?

Groot onbenut potentieel

Vertegenwoordigers vanuit de Omgevingsdiensten Twente en IJsselland, Nieuwe Energie Overijssel, verschillende Twentse gemeenten en Techniek Nederland hebben begin februari in Almelo gesproken over het verduurzamen van bedrijven. In een interactieve intervisiebijeenkomst kwamen de voordelen van toezicht en handhaving bij het verduurzamen van bedrijventerreinen aan bod. Onderzoek heeft aangetoond dat één toezichthouder een energiebesparing kan opleveren die gelijk staat aan de plaatsing van vijf windmolens. Dat is een enorm potentieel, die momenteel nog niet wordt benut, was de conclusie.

Wettelijke informatieplicht

Bedrijven of instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruiken, hebben een energiebesparingsplicht. Per 1 juli 2019 is daar de informatieplicht energiebesparing aan toegevoegd. Dit betekent dat bedrijven of instellingen die onder de Wet Milieubeheer vallen, per 1 juli 2019 moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd. Om energiebesparing en verduurzaming van bedrijven te stimuleren gaan toezichthouders van de Overijsselse omgevingsdiensten op pad.

Energiebesparing ligt voor het grijpen

De Informatieplicht energiebesparing helpt overheden bij het in kaart brengen van deze genomen maatregelen, en welke bedrijven daarbij wel of niet voldoen aan de energiebesparingseisen. Sommige besparingsmogelijkheden liggen voor het grijpen, zoals het uitzetten van buitenverlichting overdag. Soms is meer kennis en instrumentarium nodig, zoals bij het meten van warmteverliezen. Uit ervaring van de omgevingsdiensten blijkt dat Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) veel energiebesparing kan realiseren bij grote, middelgrote en kleine bedrijven, door te controleren of deze bedrijven alle verplichte energiebesparende maatregelen hebben getroffen.

Meer budget voor energiecontroles

Een deel van bedrijven heeft tot op heden nog niet voldaan aan de informatieplicht en zijn hierop in overtreding. Vanuit de afdelingen Toezicht en Handhaving van de verschillende Omgevingsdiensten zal daarom handhavend worden opgetreden. Ook wordt vanuit de Omgevingsdiensten het aantal energiecontroles bij bedrijven vergroot, waarbij gebruik zal worden gemaakt van Erkende Maatregelenlijsten. De provincie Overijssel heeft voor de extra controles budget beschikbaar gesteld voor gemeenten in West-Overijssel.